Картинки по запросу Аналіз та основні напрямки збільшення обсягів зерновиробництва

Аналіз сучасного стану виробництва зерна в Україні дозволяє виявити ряд тривожні тенденції:

  1. диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію,
  2. технологічне і технічне відставання галузі,
  3. скорочення бюджетної підтримки.

Дослідження показали, що в зерновому виробництві необхідно враховувати наступні фактори: технічні, технологічні, біологічні, економічні, організаційно-економічні, правові. Правильне планомірне і комплексне використання основних чинників науково-технічного прогресу і здійснення їх напрямків сприятиме розвитку виробництва і реалізації зерна, підвищення ефективності зернової галузі.

Для підвищення ефективності та стійкості виробництва зерна необхідно:

Система короткострокового і довгострокового інвестиційного кредитування.

Лізинг техніки і племінного стада.

Страхування врожаю сільськогосподарських культур за підтримки держави.

Бюджетне субсидування процентних ставок комерційних банків.

Концентрація виробництва по площі посіву і їх частки в загальній посівній площі.

Підвищення врожайності зернових культур – основний шлях збільшення виробництва зерна та його заготовок.

Істотним чинником, що впливає на врожайність, є впровадження високоврожайних районованих сортів, використання високоякісного насіннєвого матеріалу. Господарства повинні періодично проводити сортооновлення, тобто отримувати з селекційних станцій або з насінницьких господарств насіння еліти або першої репродукції.

Застосування високоврожайних сортів дозволяє при інших рівних умовах отримувати додатково до 15% зерна з гектара в порівнянні з рядовими сортами. Особливо велике економічне значення має збільшення виробництва пшениці твердих і сильних сортів, що становлять основу продовольчого фонду. Україна завжди славилася якістю виробленого зерна. В країні були розроблені промислові технології отримання зерна твердих і сильних пшениць. За останні роки закупівлі сильних і цінних за якістю сортів пшениці в сільськогосподарських підприємствах складу лише трохи більше половини потреби, а твердих сортів – тільки п’яту частину потреби в них. Сорт вирішальною мірою визначає якість зерна. Підвищення якості – найважливіший фактор зростання ефективності виробництва зерна. Високі вимоги, що пред’являються до якості зерна, визначаються особливою цінністю цього продукту харчування, необхідністю його тривалого збереження.

Картинки по запросу Аналіз та основні напрямки збільшення обсягів зерновиробництва

Одним з резервів підвищення якості є продаж зерна, відповідного по вологості та змісту сміттєвої домішки необхідним кондицій. Витрати праці на гектар посіву зернових культур в середньому складають 17-20 люд.-год, а на центнер зерна – близько 1 люд.-год.

Картинки по запросу Аналіз та основні напрямки збільшення обсягів зерновиробництва

Картинки по запросу Аналіз та основні напрямки збільшення обсягів зерновиробництва

 

Суттєвого зниження трудових витрат на одиницю продукції, підвищення врожайності і якості зерна можна досягти при впровадженні інтенсивних технологій. Вирощування зернових культур за інтенсивними технологіями передбачає розміщення їх по кращих попередниках, внесення науково обґрунтованих доз органічних і мінеральних добрив, застосування інтегрованої системи захисту рослин від бур’янів, шкідників і хвороб, комплексну механізацію всіх технологічних процесів, раціональну організацію праці. Підвищення якості зерна, а отже, продаж його за вищими цінами впливають на кінцеві результати виробництва – зростає прибуток і рентабельність галузі.

Резервом виробництва зерна є скорочення втрат, що мають місце на всіх стадіях його виробництва і переробки. В середньому втрати врожаю при збиранні становлять 10-15%. При дощовій погоді відбувається псування зерна та соломи. Однією з причин, що затягують строки збирання, є брак зернозбиральних комбайнів і їх досить низька продуктивність.

На втрати при збиранні впливає вологість зерна. Уже при вологості більше 20% частина зерна не вимолочується, а при 30% прибирання слід припиняти, однак в господарствах прибирають зернові при вологості зерна від 15% до 35%. При цьому втрачається полова, яка по кормової цінності прирівнюється до сіна. Тому важливо правильно організувати післязбиральної доробки та зберігання зерна. Для переведення всіх процесів післязбиральної обробки і зберігання зерна на промислову технологію необхідно мати достатню кількість елеваторів, оснащених високопродуктивним зерносушильним обладнанням.

Одним із резервів збільшення споживання зерна є оснащеність борошномельних заводів сучасним обладнанням.

Картинки по запросу Аналіз та основні напрямки збільшення обсягів зерновиробництва

Аналіз та основні напрямки збільшення обсягів зерновиробництва

You May Also Like

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *