Біопродуктивність

Картинки по запросу Зміна клімату картинки

Однією з найважливіших міжнародних проблем XXI століття є зміна загальнопланетарного клімату. Особливе занепокоєння викликає загальне стрімке зростання динаміки катаклізмів, яке спостерігається в останні десятиліття. На сьогоднішній день існує великий ризик недостатнього розуміння і недооцінки всіх факторів і масштабів впливу різноманітних космічних і геологічних процесів на глобальну зміну клімату на Землі. Ще недавно, наприкінці XX століття, деякі вчені висували різні гіпотези і теорії про поступову зміну клімату. Але на практиці все виявилося трохи інакше. Ретельний аналіз зростання числа природних катаклізмів, екстремальних погодних явищ по всьому світу, а також статистичних показників космічних і геофізичних параметрів за останні роки показав тривожну тенденцію до їх значного збільшення за короткий проміжок часу. Ці дані свідчать, що висунуті рядом вчених припущення стосовно того, що зміна клімату Землі протягом 100 років і більше буде носити поступовий характер, невірні, так як за фактом цей процес відбувається набагато динамічніше. Помилка полягала в тому, що багато вчених минулих років не враховували вплив наростаючого прискорення Всесвіту, космічних факторів, астрономічних процесів на стан глобальної кліматичної системи планети. Все це, природно, позначається не тільки на Сонці, а й на планетах Сонячної системи, в тому числі на такому гіганті, як Юпітер, не кажучи вже про нашу планету. Глобальна зміна клімату на Землі – це в основному похідна від астрономічних процесів та їх циклічності. Ця циклічність неминуча. Геологічна історія нашої планети свідчить, що Земля вже неодноразово переживала подібні фази глобальної зміни клімату.

Картинки по запросу Зміна клімату картинки

З урахуванням останніх наукових даних (у тому числі в галузі фізики, астрофізики, космології, геліосейсмології, астросейсмології, кліматології планет) спектр впливу космічних факторів досить широкий. Це процеси, на які людство на сьогоднішній день не в змозі вплинути, тому не можна недооцінювати їх наслідки, можливі ризики та труднощі для людей у зв’язку з прийдешніми подіями на Землі, до цих подій потрібно готуватися.  Якщо вчені минулого робили свої висновки на основі досліджень і спостережень, в яких їм доводилося обходитися лімітованими технічними засобами і ресурсами того чи іншого часу, то сьогодні науковий спектр можливостей став набагато ширше. Останні дослідження в галузі фізики елементарних частинок, нейтринної астрофізики, виконані робочою групою вчених Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», відкривають ширші можливості для перспективних фундаментальних та прикладних досліджень…

Фактично, у людства немає не те що 100 років, але навіть і 50 років! Максимум, що ми маємо, це кілька десятиліть, з урахуванням подій, що насуваються. За останні два десятиліття насторожуючі зміни геофізичних параметрів планети, поява різноманітності спостережуваних аномалій, збільшення частотності і масштабів екстремальних явищ, стрибкоподібне посилення природних катаклізмів на Землі в атмосфері, літосфері, гідросфері свідчать про виділення надзвичайно високого рівня додаткової екзогенної (зовнішньої) і ендогенної (внутрішньої) енергії. Як відомо, в 2011 році цей процес почав входити в нову активну фазу, про що свідчать помітні скачки виділеної сейсмічної енергії, зафіксовані під час сильних землетрусів, які почастішали, а також збільшення числа потужних руйнівних тайфунів, ураганів, повсюдна зміна грозової активності та інші аномальні явища природи…На сьогоднішній день накопичилася достатня кількість загальновідомих і маловідомих світовій громадськості фактів, які свідчать про різні зміни на планеті, що відбулися у відносно короткий проміжок часу. Це і прискорення руху тектонічних плит, і зростання темпу активності процесів, і загострення проблем загальнопланетарного характеру, в тому числі сейсмічної, вулканічної, сонячної активності, зміна магнітного поля Землі, швидкості дрейфу магнітних полюсів Землі, зсув земної осі, зміна альбедо планети, її орбітальних параметрів. Крім того, спостерігається збільшення приземної температури, танення вічної мерзлоти, скорочення площі і маси льодовикового покриву суші і полярних морів, підвищення рівня морів і океанів, зміна стоку річок, виникнення небезпечних гідрометеорологічних явищ (посухи, повеней, тайфунів) і багато іншого. Тобто реєструються численні факти змін, які відбуваються в літосфері, гідросфері і атмосфері Землі.

Глобальні кліматичні зміни вже впливають на здоров’я, умови проживання та життєзабезпечення людей на всіх континентах Землі. Спостережуване збільшення зростання динаміки глобальних природних катаклізмів вказує на те, що вже в найближчі десятиліття вони призведуть до катастрофічних наслідків світового масштабу для цивілізації в цілому, небаченим за всю історію людства жертв і руйнувань. Людство неминуче наближається до піку даної фази… Сьогодні людство увійшло в епоху глобальних кліматичних змін і проблему зміни клімату вже не можна розглядати як виключно наукову. Це комплексна міждисциплінарна проблема, яка охоплює соціальні, економічні, екологічні аспекти…

…Навіть та публічна інформація про глобальну зміну клімату, яка нині доступна для світової громадськості, свідчить про розвиток вкрай негативної ситуації для людства. Зокрема, як ви знаєте, в доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) від 31 березня 2014 говориться, що на всіх континентах і просторах океанів вже спостерігаються вплив зміни клімату, у зв’язку з високими рівнями глобального потепління, та світ ще погано підготовлений до ризиків, пов’язаних зі зміною клімату. Відзначається, що вже зараз спостерігаються наслідки зміни клімату торкнулися екосистеми суші і океану, деякі джерела коштів для існування людей, системи водопостачання, сільське господарство, здоров’я людини. Тобто люди, спільноти, екосистеми є вразливими у всьому світі, але з різним ступенем уразливості в різних місцях. Наслідки змін більш значного масштабу можуть виявитися несподіваними, надзвичайно серйозними, всепроникаючими і незворотніми…

Зміни клімату стають очевидними і приймають все більш загрозливий характер. Тимчасові масштабом кліматичних змін на планеті, безумовно, перевищують середньостатистичну тривалість «політичного життя» тих осіб, які приймають рішення, що стосується долі цілих народів та їхньої безпеки. Нині світова політика споживацького суспільства все більше втрачає маску людського обличчя, оголюючи свою справжню суть. Досить розглянути питання, які на сьогоднішній день вживаються заходи щодо забезпечення безпеки народів тих чи інших країнах і хто в реальності забезпечує собі безпеку, прикриваючись «турботою про народ»…

Політика певних міжнародних організацій та розвинених країн, деякі вчені, спонсовані ними, підтримують теорію, що однією з основних причин глобальної зміни клімату на Землі є антропогенний вплив на природу, пов’язане з викидом парникових газів в атмосферу. На цій підставі розроблені різні міжнародні документи, такі, наприклад, як Кіотський протокол (додаток до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату). Однак практика показала неефективність подібних документів…

За іронією долі така причина як «антропогенний вплив», безсумнівно, має місце бути, але носить виключно політичний і комерційний характер. Замість очікуваного масами виконання правителями оголошених намірів щодо поліпшення кліматичної ситуації на планеті, на практиці виконання цих зобов’язань було перетворено в комерційний проект, торгівлю квотами, і призвело лише до збагачення окремих зацікавлених осіб. На жаль, ці міжнародні документи стали лише аргументом в торгових війнах і фактором тиску на економічну політику тієї чи іншої країни. Вони переслідували більшою мірою бізнес-інтереси певних осіб, ніж реальну спробу щось поліпшити на планеті. На жаль, знову спрацював чисто людський фактор, домінування рішень, продиктованих не найкращими людськими прагненнями окремих осіб.

На жаль, в нашому світі споживацького суспільства оголошуються і масово популяризуються такі кліматичні гіпотези, які насправді вигідні лише тим країнам, які їх ініціюють, підтримують і пропагують. У одних країн – це політичний інтерес, в інших – економічний. А в цілому – утопічний погляд на кардинальне вирішення питань, пов’язаних з глобальною зміною клімату. Але зате цілком реальне здійснення стратегічного суперництва, прихованої боротьби за владу і світовий вплив, що збільшує ризик конфронтації між світовими державами. Як відомо з теорії систем, будь-яка ідея, що приносить високі доходи, використовується у все більш складних умовах доти, поки не стане причиною великої катастрофи…

Без сумніву людська діяльність в масштабах планети негативно впливає на навколишнє середовище. Але цей вплив мінімальний в порівнянні з тим, що відбувається на планеті в результаті впливу комплексу природних факторів, який в найближчому майбутньому буде тільки наростати і про що не перестають віщати добропорядні вчені світу. На сьогоднішній день антропогенний вплив не є причиною масових планетарних катаклізмів із зазначених вище причин. Глобальні кліматичні зміни на Землі відбуваються з незалежних від людства обставин і вимагають реальної консолідації зусиль усіх людей на планеті для виживання цивілізації в найближчому майбутньому, і про це варто задуматися кожному жителю нашої планети.

Масштабні природні катаклізми, циклічно відбуваються на планеті, вже неодноразово траплялися в історії Землі і людської цивілізації. Але які уроки підносять ці наукові знання, які свідчать про колишні загальні планетарні трагедії? Природні катаклізми не мають «державних кордонів», цих штучно створених умовностей, які були придумані правителями для розділення і влади над людьми. Наслідки і біди, що приносять загальнопланетарні катаклізми, виходять далеко за «осередкове» окремо взяту державу і, так чи інакше, стосуються всіх жителів Землі. Різке підвищення сейсмічної та вулканічної активності призводить до миттєвих катастрофічних наслідків в тих чи інших регіонах. Зникають з лиця Землі цілі держави, гинуть люди, багато залишається без даху над головою та засобів до існування, починається голод та широкомасштабні епідемії…

Історія вчить, що відсутність єднання людського суспільства на духовно-моральних основах і спільних дій людей на планеті, континенті, регіоні відносно підготовки до великомасштабних катаклізмів і бід призводить в результаті до знищення більшої частини цих людей. А ті, що вижили помирають від невиліковних хвороб, епідемій, самознищення у війнах і міжусобицях в боротьбі за джерела життєзабезпечення. Біда, як правило, з’являється раптово, породжуючи хаос і паніку. Тільки лише завчасна підготовка і єднання народів світу перед загрозою природної небезпеки дає людству великі шанси на виживання і спільне подолання труднощів в епоху, пов’язану з глобальною зміною клімату планети.

Сучасний рівень науково-технічного прогресу дозволяє деяким розвиненим країнам масштабно за допомогою космічних супутників відстежувати ситуацію на Землі. Створені комплекси програм і системи зв’язку, завдяки яким здійснюється моніторинг і прогнозування стану процесів, що відбуваються на планеті або на конкретній локальній ділянці Землі, фіксуються параметри фізичних змін. Однак сучасна наука про клімат, яка грунтується на застарілих відомостях про фізичні процеси в мікро і макросвіті, на сьогоднішній день не в змозі завчасно, з великим запасом часу перед подією, прогнозувати екстремальні явища природи.

11 березня 2011 року в Японії стався найсильніший за весь термін сейсмічних спостережень в цій країні «Великий східний землетрус», магнітудою 9.0 балів. Епіцентр сейсмічної активності був розташований в 130 км від міста Сендай, тому у влади було мало часу, щоб встигнути попередити і якось захистити населення від цунамі, яке наближалося, оскільки запобігти щось було неможливо. Тобто точний час і місце трагедії японським фахівцям і владі стало відомо, по суті, всього лише за 11 хвилин до її початку…

Все, що публічно оголошується для світової громадськості, це можливі умови для виникнення того чи іншого природного явища. Тобто, по суті, йде передбачення на «кавовій гущі» природи, а не точні розрахунки наслідків фізичних процесів, що провокують ті чи інші зміни.

Сьогоднішнє світове суспільство штучно роздроблене системою: границями, ідеологіями, політичними партіями, релігіями, соціальними класами та іншими. Сучасна система неофіційно пропагує установку, що людина людині вовк. Під різними приводами, промислово-фінансова «еліта світу», яка володіє більшою частиною світового капіталу, реалізує проекти, які переслідують антилюдські, антигуманні цілі. Ті, хто, возвисив себе в цю «світову еліту» вважають, що вищі науково-технічні досягнення цивілізації повинні належати тільки їх вузькому колу, а населення планети має існувати в страху, злиднях і слухняності. Відбувається ідеологічна обробка свідомості світового суспільства, та штучно нав’язується модель споживацького ставлення до життя, руйнує духовно-моральні засади і стимулює в людях гординю, егоїзм, заздрість, страх, ненависть один до одного. Останнє підноситься суспільству під різними приводами в якості постійного пошуку «зовнішнього або внутрішнього ворога», але це робиться з єдиною метою – поділ та роздрібнення суспільства на дрібні кластери, якими легко маніпулювати. По всьому світі створюється штучний системний тиск, націлений на геноцид, мета якого викликати підвищену смертність серед населення нашої планети. Під різними приводами впроваджуються програми по штучному скороченню населення планети, у тому числі і за допомогою навмисно створюваних економічних, фінансових, продовольчих світових криз. Нагнітається демографічний психоз. За допомогою світових ЗМІ народам світу вселяють абсолютно неправдиву інформацію про те, що зростання населення є головною причиною бідності в світі і це загрожує екологічною катастрофою; що у зв’язку з «перенаселенням планети» вже виникне в найближчому майбутньому «нестача продовольства, прісної води і ресурсів».

Похожее изображение

А по факту, планета здатна витримати 25 мільярдів людей, що підтверджують розрахунки прогресивних вчених світу. Більш того, сучасні технології, розроблені на основі СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА, дозволяють одержувати, по суті, безкоштовну енергію з невичерпного джерела, а отже, безкоштовно забезпечити всіх людей на Землі продовольством, питною водою та необхідними умовами для життя. 

Картинки по запросу ФІЗИКА АЛЛАТРА

Джерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *