קבלה – תנועה דתית-מיסטית ואזוטרית ביהדות

תנועת הדתית-מיסטית ואזוטרית ביהדות היא מגזר רחב ומגוון של תנועות ואסכולות שפועלות בתוך המסורת היהודית ומשלבות אלמנטים מיסטיים, אזוטריים ורוחניים. תוך כדי שימור הדתיות והמסורת היהודית, התנועות הדתיות-מיסטיות מתעסקות במחקר ובתרגום של טקסטים קבלתיים מסורתיים, ומעניקות דגש על המיסטיקה, הקבלה והחסידות.

ביהדות, הקבלה היא מונח המתייחס לסודות התורה הסודיים והעמוקים שמסרו למשה בסיני והועברו במסורת פיה לדורות הבאים. הקבלה מתעסקת בגילוי ובהבנה של הסודות הסודיים בתורה, כולל הסימבולים, הספירות, המדות והעולמות השונים שהוא מתאר.

התנועות הדתיות-מיסטיות ביהדות כוללות את החסידות, הקבלה הלוריאנית, המוסר הנפשי, הקבלה הספרדית ועוד. כל תנועה ואסכולה מציעה מהגישה הייחודית והפרטית שלה לתוך התורה והמסורת היהודית.

התנועות הדתיות-מיסטיות יכולות להתמקד במיסטיקה ובתיאולוגיה יהודית, בחידוש רוחני, בתפילה ובפיקוח נפש, ובפיתוח הקשרים הרוחניים עם האל. הן יכולות גם להכליל אלמנטים אזוטריים נוספים, כמו עבודה עם אנרגיות, סודות הטבע, גימטריה, קבלה פרסונית ועוד.

כדי להבין את התנועות הדתיות-מיסטיות ביהדות, חשוב להבין שהן מתרכזות בחידוש רוחני ובחיפוש אחר משמעוים עמוקים ומסתוריים בדת ובחיים. הן משלבות דת, מיסטיקה ואזוטריה כדי לחקור את הסודות הסודיים שבמסורת היהודית ולקשר את האדם למימד הרוחני בצורה אישית ועמוקה.

בתוך התנועות הדתיות-מיסטיות ביהדות, מצויות אסכולות ומורים המלמדים ומנחים את המעריצים והתלמידים הרוחניים. הם מציעים לימוד והדרכה בתחומים כמו הקבלה, המדרש, המיסטיקה, התפילה והחידוש הרוחני. הם עוזרים לאנשים לפתח את הקשר שלהם עם האל ולחיות חיים רוחניים עשירים וממוקדים.

בסיכום, תנועת הדתיות-מיסטיות ואזוטריות ביהדות מהוות תחום מגוון של תנועות ואסכולות המתעסקות במיסטיקה, הקבלה והחסידות בתוך המסורת היהודית. הן מכוונות לחיפוש אחר הסודות העמוקים והרוחניים בתורה ובדת, ומציעות דרכים לפרטים לחיות חיים רוחניים עשירים ומאושרים.

Картинки по запросу Каббала

למקובל בעל הסולם הייתה השפעה עצומה על הפופולריזציה של הקבלה במאה ה-20.

נכון, למקובל בעל הסולם (בשמו המלא: רבי יהודה ליב אשלג, 1907-1994) הייתה השפעה עצומה על הפופולריזציה של הקבלה במאה ה-20. רבי אשלג היה ראש ישיבת ספריה וראש תנועת “בני ברק” שהוקמה בישראל. הוא היה מקובל בעל הסולם, פרשנות על ספר הזוהר, והקדיש את חייו ללימוד והוראת הקבלה.

רבי אשלג שידרג את הלימוד הקבלתי והביאו לקהל הרחב על ידי ספריו, הרצאותיו והשקפתו החדשה והמקורית על הקבלה. הוא דגים את הקבלה כתובת חיים רוחנית והביא לה תיאורים פשוטים ונגישים לקהל הרחב. הוא דגיש את הצד המעשי של הקבלה ושילב בה מוסר ותיקון המידות האישיות. רבי אשלג הצליח להפוך את הקבלה לנושא מרתק ומעניין לאנשים מגוונים בקרב הציבור היהודי.

השפעתו של רבי אשלג נמשכה לאחר מותו, כאשר תיאוריו ומחשבתו הועברו והובאו לקהל הרחב על ידי תלמידיו ומתענייניו. כיום, הקבלה מהווה תחום מחקר ותפיסה רוחנית נפוץ ומשפיע בקרב קהל הרחב, וזאת חלקית בזכות הפופולריזציה שהוביל רבי אשלג ותיאוריו של הקבלה.

איך הצליח רבי אשלג להפוך את הקבלה לנושא מרתק ומעניין לאנשים מגוונים?

רבי אשלג הצליח להפוך את הקבלה לנושא מרתק ומעניין לאנשים מגוונים בכמה דרכים:

הבנה והברה נגישה: רבי אשלג פישט את המחשבה הקבלתית והביא אותה לרמה הנגישה יותר לקהל הרחב. הוא הסביר מורכבות תיאורי הקבלה בשפה פשוטה ובאופן שאפשר להבין גם בלעדי ידע מוקדם בתחום הקבלה. בזכות כך, אנשים שלא היו מתעניינים בקבלה מראש ואף אין להם רקע בעניינים רוחניים יכלו להתחיל להתעניין ולהבין ענייני הקבלה.

התמקדות במרכזיות האדם: רבי אשלג הדגיש את הצד המעשי והמוסרי של הקבלה. הוא הביא לתשומת לב את התיקון המוסרי והמידות האישיות במסגרת הקבלה. זה התייחסות של רבי אשלג לאדם כמוסר וכמי שיכול לשפר את עצמו ואת העולם סביבו באמצעות הקבלה הביאה להזדהות רחבה יותר עם התוכן הקבלתי.

יישום הקבלה בחיי היומיום: רבי אשלג חיבר את הקבלה לחיי היומיום והצליח להראות איך יכולות הקבלה לשפר את איכות החיים. הוא שילב את ההוראה הקבלתית בנושאים רבים כמו התמודדות עם מחלות, התמודדות עם קשיי זוגיות, שיפור הרווחה הפיזית והרוחנית ועוד. בכך, הקבלה הפכה להיות מעשית ויישומית בחיי האנשים והיא קיבלה יישוב בקרב אנשים מגוונים שמעוניינים לשפר את חייהם.

המשיחות האישית: רבי אשלג העסיק את האנשים במשיחות האישית והפרטית שלהם. הואת איך הקבלה יכולה לעזור להם להגשים את השאיפות האישיות שלהם. הוא הקשיב לשאלות ולצרכים הפרטיים של האנשים וניסה לתת תשובות וכלים מקבלתיים בהתאם. התמקדות במשיחות האישית הביאה להתרכזות גדולה יותר על הקבלה והקשר האישי של האדם אליה.

בזכות השילוב של הגישות הנגישות, המעשיות והמשיחות האישית, רבי אשלג הצליח להפוך את הקבלה לנושא מרתק ומעניין לאנשים מגוונים. הוא הביא את הקבלה לתחום היומיום והפך אותה לכלי שימושי ומועיל בחיי האנשים.

מָקוֹר

עוד לקרוא

Шри Чинмой о мистиках

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0PGSi83SAhVGAZoKHRs6CqYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2F4yoga.ru%2Fproduct%2Fsila-vnutri-nas-shri-chinmoy%2F&bvm=bv.149397726,d.bGs&psig=AFQjCNGnYXWkhVDkiFq31usbHKN_59oUbQ&ust=1489274733701702

О проповеднике и общественном деятеле

Чинмой Кумар Гхош, более известный под псевдонимом Шри Чинмой (англ. Chinmoy Kumar Ghose, англ. Sri Chinmoy; 27 августа 1931 — 11 октября 2007) — неоиндуистский проповедник и общественный деятель. Основатель и бессменный руководитель американской религиозной организации «Церковь Центр Шри Чинмоя», более известной как «Центр Шри Чинмоя», координирующей деятельность общин адептов его вероучения в 46 странах мира, в том числе и в странах СНГ.

Королевство цвета Шри Чинмоя | Литературный портал

Наряду с положительными отзывами ряда известных персон, деятельность Шри Чинмоя и его организации подвергается критике исследователями деструктивных культов, деятелями антисектантского и контркультового движения, представителями христианских конфессий и рядом бывших последователей.

20 философских фраз Шри Чинмоя, которые помогут сделать мир лучше | Цитаты, Исторические цитаты, Вдохновляющие цитаты

Вероучение и религиозная практика

Религиовед С. В. Пахомов отмечает, что «учение Чинмоя — сплав различных идей индуизма и неоиндуизма, преподнесённых в постмодернистском духе и рассчитанных на массовую западную аудиторию». Он указывает, что «по мнению Чинмоя, все религиозные традиции образуют единую „религию любви“, находящуюся в сердце каждого человека». Бога Чинмой понимал как высшее начало, самоизлучающийся свет и абсолютное сознание, выступающее в качестве „друга“ человека и способное само ощущать от такой дружбы большую радость. Человеческое тело рассматривается как храм, который поэтому следует духовно и физически поддерживать в чистоте и крепкости. Здесь по мнению Чинмоя находится т. н. «внутренний пилот» являющийся душой, которая равноценна Богу. Пахомов обращает внимание на то, что духовная практика в понимании Чинмоя нацелена на «просветление, а затем и освобождение, что достигается прежде всего посредством медитации». Считается, что после того как при жизни человека у него наступит освобождение, то тогда он «становится бескорыстным служителем всем людям (в рамках общин Чинмоя)».

20 цитат Шри Чинмоя, которые помогут сделать мир лучше.Шри Чинмой — современный индийский философ, писатель-гуманист, который всей сво… | Цитаты, Лучшие цитаты, Мир

Шри Чинмой определял смысл жизни человека следующим образом: «Все мы — искатели веры; у нас одна цель — обрести внутренний покой, свет и радость, став одним неделимым целым с нашим Источником, и прожить жизнь, полную подлинного удовлетворения».

Королевство цвета Шри Чинмоя | Литературный портал

Шри Чинмой учил, что добиться быстрого духовного прогресса можно при помощи любви к Богу, преданности Богу и отречением перед волей Бога. «Божественная любовь расширяет и расширяется… Преданность — это интенсивность в любви, а отречение — это осуществление любви.»

Мудрые слова Шри Чинмоя — гуру или афериста? | nakonu.com

Чинмой утверждал, что его учение не является формой санньясы или аскетизма, а представляет собой возможность отказа от отрицательных качеств, или трансформации их, с целью приведения «в соответствие с Божественным». Чинмой учил, что «медитация на сердце несёт свет души, способствуя быстрому достижению состояния просветления».

Королевство цвета Шри Чинмоя | Литературный портал

Своим последователям Чинмой заявлял, что является аватаром или инкарнацией Бога.

Шри Чинмой - цитаты, афоризмы,высказывания - YouTube

Мировоззренческой основой вероучения Шри Чинмоя является «синкретическая смесь религиозно-оккультных пантеистических представлений, осмысленная в терминах квазииндуизма (нетрадиционного индуизма) и приспособленная для восприятия современного человека европейской культуры. Это и „выходы из тела“, и „астральные полеты“, и освобождение „силы Кундалини“, и открытие „третьего глаза“ и т. д. Лидер культа, „Учитель“, „гуру“ — воплощенное действие Бога на Земле, „…настоящий гуру — это сам Бог“. Потенциально каждый человек может стать Богом, но фактически это оказывается возможным только через неразрывную связь с „Учителем“. При этом „инициация“ может происходить и без активного участия сознания адепта. Например, „…с помощью оккультных действий или во сне“ („Учитель и ученик…“). „Связь“ с „Учителем“ не может быть потеряна даже если адепт покинет культ. Отношения адепта и лидера здесь вполне авторитарные и основаны на безусловном духовном соподчинении лидеру. Это поклонение выражается в многочасовых чтениях молитв, медитациях с использованием „образа“ лидера. Все, что делается лидером, несет печать „божественности“ — слова, музыка, живопись, упражнения и т. д. и способствует соединению человека „с Богом“. Человеческая сущность лидера обожествляется, наделяется оккультными психическими сверхсилами, осмысливается в религиозных понятиях неоиндуизма. Шри Чинмой является для адептов воплощенным идеалом и он же — „путём к спасению“, он способен освобождать от „тяжести кармы“.» 

маленький принц цитаты Маленький принц Цитаты Part 7 KitaClub - лучший портал для девочек! #yandeximages | Стихи о любви, Цитаты, Принц цитаты

О мистиках

Мистик — это не рассеянный человек, витающий в облаках, хотя, к сожалению, люди думают о мистиках именно так. Мистик — это ищущий, который, обладая динамичной энергией, желает как можно быстрее открыть Истину силой интуиции. Используя третий глаз, он моментально, со скоростью молнии увидит Истину. Но если человек захочет овладеть таким оружием, то, естественно, ему придется оставить все небожественное, что в нем есть. Он примет все, что божественно, и постарается культивировать это в своей жизни.
Мистик — это тот, кто как можно скорее, самым просветленным и осуществляющим способом хочет увидеть Истину. Мистик — это не тот, кто отталкивает все практическое. Но здесь, на Западе, а также и в Индии, люди не обращают внимания на мистика. Они просто говорят: «Он оторван от жизни. Его интересует только Бог, ему нет дела до мира. Он только и смотрит что на солнце, на луну, на горы. Он не от мира сего». Но настоящий мистик — это тот, кто во всем: в природе и в человеческих существах — хочет увидеть божественную тайну. Он хочет дойти до сути, до Источника быстрее, чем другие осмеливаются себе это представить. Таков настоящий мистик.

Птицы души»: Открытие необычной выставки в Бишкеке - Limon.KG

Еще о мистике

Тайные мистические знаки перемен в И-Цзин

Эта давняя система символов знаний принадлежит Китаю, рассматриваемая самими китайцами и как философское учение, и как система гаданий. В «Книге перемен» лежит идея изменения всего существующего на Земле, перемен и деятельности человека.

Цель гадания на «Книге перемен» – это узнать, сопротивляется ли человек и его действия мировому совершенству или же гармонично переплетается с ним. В результате этого человек ощущает себя счастливым или же наоборот.

Сама книга состоит из 64 гексаграмм. Каждый этот символ описывает мировые процессы, их чередование, ситуации, которые происходят вследствие борьбы добра и зла, и куда попадает сам человек.

Каждая гексаграмма – это две триграммы, состоящие из трех черт. Верхние триграммы «Книги перемен» трактуются как внешний мир, к прошлым, отступающим моментам и разрушению. Нижняя триграмма описывается как внутренняя жизнь с будущими явлениями.

Китайцы говорят, что ответы на вопросы находятся внутри нас, и «Книга перемен» как ничто лучше даёт возможность осознать самого себя. Она дотрагивается к нашему бессознательному, что раскрывает все тайны далёкого прошлого, не дающего создать будущее.

Некоторые книги

Парадоксальная логика Книги Перемен – Книги – Публикации ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Нестеров А. В. Парадоксальная логика Книги Перемен. – М.: 2010. – 192
с.
В тексте представлен анализ, базирующийся на категорийном подходе, Книги Перемен (И цзин, Чжоу И), триграмм по Вэнь-вану, Фуси и Мавандуй, гексаграмм по Вэнь-вану и приводится систематизация гексаграмм по Вэньвану. Получена матрица логических состояний значений триграмм.
Текст предназначен всем, кто интересуется китайской классической
Книгой Перемен, древнекитайской философией, историей и культурой.

Существуют два подхода к постижению Книги Перемен. Один подход представлен научным взглядом, а другой подход – мистическим, и оба отвергают друг друга. При этом игнорируется сама суть Книги Перемен, заключающаяся не в противопоставлении, а в дополнении. Книга Перемен имеет дело с неосязаемыми объектами, поэтому два человека могут воспринимать ее по-разному, в зависимости от того, в каком они находятся состоянии и какие они преследуют цели. Следующей особенностью является то, как лично читатель воспринимает Книгу Перемен и как он с ней работает. Никто не может помочь читателю познать и руководствоваться Книгой Перемен кроме него самого.

Особенностью схемы, которая называется гексаграммы Книги Перемен,
является то, что она находится вне языковых форм передачи информации.
Расположение элементов данной схемы (гексаграмм) в пространстве (на
плоскости) и перечисление элементов во времени (алгоритм) имеют большое
значение и позволяют получить информацию о том, что хотели сказать древние люди. Словесное описание дает значительно меньше информации, т. к. смысл иероглифов, изображающих слова и понятия могут быть утеряны, а их восстановление связано с субъективными различными интерпретациями.
Поэтому в данном тексте уделено внимание не трактовке гексаграмм, а связям и отношениям гексаграмм в пространстве, во времени и в их элементном соотношении.

Как поэтически заметил Б. Б. Виногродский [Виногродский Б. Книга Перемен. Даосские гадания. – М.: ГермитажПресс, 2004., с. 414]: И цзин (Чжоу И) есть руководство по прочтению мира как текста на страницах временных циклов, которыми он дышит.

Считалось и многие до сих пор считают, что магические тексты позволяют предсказывать события, и обладают особой силой, поэтому они должны были быть закрытыми от непосвященных, и иметь секретный ключ, который особенно оберегается.

Рассуждаем 

Можно предположить две версии: 1) ключ доступа к порядку гексаграмм
по Вэнь-вану известен посвященным китайцам, которые его скрывают от
публики; 2) ключ доступа утерян и ни китайцы, и ни западные люди не знают
его, хотя непрерывные попытки раскрыть данный ключ начались в Европе с 17
века и продолжаются по сей день. Один из первых, кто пытался это сделать был Г. Лейбниц.

Так как значения гексаграмм не имеют прямой связи с номерами гексаграмм, то можно высказать гипотезу, что положение гексаграммы в порядке Вэнь-вана зависит от положения номера гексаграммы в некоторой системе, например, в магическом квадрате.

Таким образом, если расположить гексаграммы в некотором квадрате или
другой фигуре, которые обладают магическими свойствами (суммы значений
номеров или самих гексаграмм по горизонталям, вертикалям и диагоналям
равны магическому числу), то последовательность номеров элементов такой
магической фигуры даст порядок по Вэнь-вану.

ДРЕВНЕКИТАЙСКОЕ ГАДАНИЕ ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН. ЧТО ЖЕ УГОТОВИЛО ВАМ БУДУЩЕ | ГОРОСКОПЫ👉♤♤♤♤приметы✨✨ изотерика✨✨ мистика✨✨ гадания* | Постила

Гадание по Книге Перемен (И-Цзин)

Толкование гексаграмм: М. Успенская

Если бы я мог продлить свою жизнь, то пятьдесят лет отдал бы изучению Книги Перемен, и тогда смог бы не совершать ошибок, – писал об этой удивительной книге великий Конфуций («Беседы и суждения» 7:17). Ей пользовались великие философы, ученые, правители и полководцы всего мира. Они были убеждены, что Книге Перемен известны все тайны прошлого, будущего и настоящего.
И-Цзин знает ответ на любой вопрос и может точно сказать, каким будет ваш завтрашний день. Узнайте свое будущее для того, чтобы научиться управлять им.

Книга перемен

Гадание на монетах по Книге Перемен

Гадание на «Книге перемен» проводится достаточно легко. Главное – сосредоточится на вопросе, который вас больше всего беспокоит, ответ на который вы хотите получить от «Книги перемен».

Далее по очереди нужно подбросить три монеты, если две с них или же все три упали «орлом» – на листике бумаги прочертите сплошную линию, если же таким образом монеты упали «решкой» – потребуется нарисовать прерывистую линию. В контексте «Книги перемен» сплошная черта триграммы называется «девятка», а прерывистая – «шестёрка».

Таким образом, на бумаге должно быть нарисовано шесть черт, которые рисуются снизу вверх, они и составляют гексаграмму.

В таблице «Книги перемен» нужно найти номер, соответствующий гексаграмме, для этого она разделяется на две части. Верхняя – это горизонтально размещённые триграммы, а нижняя – слева по вертикали. Число на пересечении триграмм и принадлежит гексаграмме. Оно имеет пояснительное толкование, что и является ответом на ваш вопрос.

«Книга перемен» черпает ответы с нас самих, позволяет услышать внутренний голос, который лишён любых поверхностных сознательных чувств, что мешают найти верный выход. Эта книга может стать верным советчиком и мудрым помощником в любой трепещущей нашу тревогу ситуации.

Если хотите, задайте вопрос и услышите ответ И-ЦЗИН

Мистические фильмы

Жанр мистики: особенности работы над мистическими историями

Мистика – этот жанр кинематографа очень популярен и невероятно востребован. При просмотре фильмов с элементами мистики, у вас не раз похолодеет сердце, а ощущение присутствия в этих лентах сверхъестественных сил, будут заставлять вас вздрагивать от каждого шороха.

Лучшая мистика способна вызвать такие чувства и ощущения, которые в повседневной жизни человеку ощутить не удается. Поэтому этот жанр настолько популярен. Для удобства выбора, мы составили специальный тот 100 фильмов этого жанра, который сформирован по оценкам и предпочтениям наших посетителей, содержащий только самые лучшие мистические фильмы, выходившие на экраны за все время существования мирового кинематографа.

Искренне надеемся, что наши усилия не пропадут даром и вы найдете здесь свой фильм, который доставит вам максимум невероятных ощущений при просмотре!

Рекомендуем ознакомиться с другими популярными рейтингами:

ТОП 100: лучшие триллеры

Мистика московских улиц» — ночная экскурсия - Москва 2020

Таинственные исчезновения, загадочные послания, странные знаки, гулкие шаги и тихие шорохи – все это непременные составляющие мистических фильмов. И если вы обожаете истории, которые держат в напряжении и заставляют трепетать в ожидании развязки, которая должна расставить все по местам, то наша коллекция мистических фильмов создана специально для вас. Самые непредсказуемые, самые загадочные и просто леденящие душу истории ждут вас. Фильмы, где грань между реальным и нереальным стирается, где паранормальные явления в норме вещей, а появление на экране пентаграмм и существ иного мира вполне себе ожидаемо. Мы предлагаем смотреть онлайн лучшие мистические драмы, триллеры и детективы, начиная от классики жанра и заканчивая новинками кинопроката. Если вы ищете кино, которое заставит вас по-настоящему поверить в существование потусторонних сил, то вы пришли по адресу. 

https://www.ivi.ru/movies/misticheskie/page2

Мистика, необъяснимые явления и паранормальщина ← Hodor

Мистическая игра

Вы очень любите деньги…

— Душечка, а кто их не любит? Думаю, мадемуазель, вы тоже их любите. Ведь когда их нет, то нет и модных шляпок, нарядов, даже в кондитерскую не сходишь, — снисходительно произнес Вениамин Петрович, в ожидании денег устроившись на резном деревянном стуле возле стола.

— Желаете чаю? — спросила Анна Ивановна.

— С большим удовольствием почаевничаю, — согласился управляющий.

— Я имею в виду не то, что за них можно получить, а их самих. Сами по себе деньги вам нравятся? — Младшенькая вновь мило улыбнулась. — Вы ведь получаете удовольствие по нескольку раз пересчитывать пачки ассигнаций, даже когда уже полностью уверены в их количестве? Ощущать их шершавоегь, поддаваться их магии…

— Лора, что ты говоришь? — одернула младшую дочь мать.

— Не знаю ни одного человека, который бы не любил денег, — признался Вениамин Петрович. Расспросы малявки его забавляли.

— Но знаете ли вы, что невозможно сразу получить много денег, ничем не пожертвовав? Вы готовы пожертвовать многим из-за БОЛЬШИХ ДЕНЕГ? Есть ли для вас граница? — Девочка поймала его взгляд и больше не отпускала.

«Какие у нее некрасивые глаза. Рыбий взгляд, и вообще довольно неприятная особа. И что ты можешь понимать в БОЛЬШИХ ДЕНЬГАХ?» — подумал Вениамин Петрович и откровенно высказался:

— Из-за БОЛЬШИХ ДЕНЕГ я готов пожертвовать МНОГИМ. Уж не собираетесь ли вы меня наделить БОЛЬШИМИ ДЕНЬГАМИ?

— Почему бы и нет? — не стушевалась малявка от этого вопроса, уже нагло улыбаясь.

— Тогда почему бы вам не обеспечить свою семью деньгами, чтобы вы могли вовремя вносить плату за проживание? — спросил Вениамин Петрович крайне ехидно и насмешливо.

— Я не готова пожертвовать МНОГИМ… А вам я помогу. Возьмите эту ассигнацию в десять рублей — на нее вы сегодня выиграете очень БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, — серьезно произнесла девочка и протянула руку — на ладони лежала обычная ассигнация.

— Мадемуазель, ваша шутка затянулась. Я хочу получить деньги за проживание. Прошу не задерживать меня, — холодно произнес управляющий.

«Это надо же — малявка собирается привселюдно всучить мне взятку!»

— А никто вас и не задерживает, сударь. Вы любите деньги — вы их получите, гораздо больше, чем можете представить в своих мечтаниях. На эти десять рублей вы выиграете в казино две тысячи рублей. Вам будет достаточно?

— Сумма приличная, но…

— Можете и больше, гораздо больше, но это будут ДОРОГИЕ ДЕНЬГИ. За них и вам придется ДОРОГО заплатить.

— Мадемуазель…

— Вы мне не верите? А вот Анисим верит, и он знает, что я не обману. Вот посмотрите, Мари приготовила деньги за проживание и кладет их на стол. Но подождите… Лучше возьмите эти десять рублей и поезжайте в казино. Если проиграете эти деньги — то вернетесь, заберете плату за проживание. Вы ничем не рискуете, ничего не теряете, разве, в худшем случае, немного времени. Но я знаю — вы сюда больше не вернетесь!

Убежденность, звучащая в голосе девочки, а еще странная покорность ее властной матери и старшей сестры, словно они сами ее боялись, подействовали на Вениамина Петровича. Удивляясь себе, нервно хихикая, он взял червонец из рук девочки и поспешил выйти из квартиры.

— Она… странная девочка, — сказал он, спускаясь по лестнице.

— Она — ведьма. А деньги эти… сатанинские! — выдавил из себя Анисим и перекрестился.

— Типун тебе на язык, Анисим. Тут у меня возникли некоторые обстоятельства, я отъеду ненадолго, а ты побудь здесь. Скоро вернусь — и тогда вновь пойдем к этим людям за деньгами.

«Пускай она ведьма. Это даже хорошо — тогда, возможно, ее слова не пустые обещания!»

Вениамин Петрович вышел на улицу, озираясь по сторонам, словно за ним кто-то следил, и кликнул лихача. Приказал ехать до ближайшего казино. По дороге к полученному червонцу добавил два своих. Тут он заметил на взятой у девочки ассигнации, в левом углу, странный небольшой крестик, похожий на паучка.

«А чем черт не шутит! Может, эта малышка и сказала правду. Хотелось бы…» — подумал он, входя в казино. Тут его бросило в пот.

«Какой я дурень! Наверное, должна быть выигрышная комбинация, как у Пушкина в «Пиковой даме» — а она мне ее не сообщила. Что делать? Возвратиться назад и расспросить?»

Но он уже перешагнул порог игрального зала, ярко освещенного электричеством. Возле рулетки суетились и о чем-то громко переговаривались несколько взволнованных господ, так что распорядитель направился к ним, чтобы успокоить. За карточными, зеленого сукна столами для виста и покера было меньше эмоций — там играли господа с железными нервами.

Руткевич не стал менять деньги на фишки, а сразу выставил червонец и тут же его проиграл. Посмотрев на оставшиеся два, убедился, что помеченный еще у него, и бросил его «в бой». И тут все началось…

Через час господин Руткевич был уже обладателем семи тысяч рублей, играя без разбору — то за карточным столом, то в рулетку — и все время оставаясь в выигрыше. Вокруг господина Руткевича толпились прихлебатели — они ловили каждый его жест, каждое слово, подобострастно смотрели на счастливчика, а он с легкостью расправлялся с противниками и поил свою свиту шампанским. К девяти часам вечера он уже был обладателем целого состояния в семьдесят тысяч рублей. Конечно, он теперь и не помышлял о том, чтобы вернуться в доходный дом за жалкими грошами несчастного семейства. Невероятное везение Руткевича потрепало нервы хозяевам игорного заведения, они привлекли опытных мошенников, которые должны были разгадать используемые этим шарлатаном трюки, но те лишь разводили руками.

— Пожалуй, этот господин весьма ловок или невероятно везуч! — сделал заключение старый карточный шулер Барон.

Порой Руткевич делал невообразимые ходы, противоречащие логике, и все равно выигрывал, убедительно доказывая, что азартные игры и логика — несовместимые вещи. Единственное оружие, которое смогли применить против него владельцы игорных заведений, — это отказать ему в игре. Так с ним и поступали, но он не огорчался — казино, игорных клубов в городе было множество. А его выигрыш уже занимал внушительный баул, который повсюду таскал за Руткевичем плотный господин в тройке, за этим господином присматривали и охраняли деньги двое рослых полицейских.

В два часа ночи господин Руткевич сказал:

— Я обрел счастье! Я счастлив, господа! — и приказал везти себя домой.

На следующий день на первой странице газеты «Ведомости по-киевски» был помещен портрет господина Руткевича и заметка под заголовком «Несчастливый счастливец». В ней рассказывалось о феноменальном выигрыше этого господина, но сумма не называлась, так как он сам и все его домочадцы были зверски зарезаны бандитами, переодетыми в полицейских, а деньги украдены.

— Какой ужас! — сказала Анна Ивановна за утренним чаем, просматривая газету. — Это ведь тот господин, который был у нас и требовал деньги за проживание. Их вырезали — его и всю его семью… Лора, что ты об этом думаешь?

— Он любил деньги и был готов ради них заплатить любую цену, — серьезно произнесла девочка. — Он получил деньги, а Мамон получил плату за них. Ведь получая что-либо, ты должен и отдавать. Мари, передай, пожалуйста, сливки.

А Анисим запил, он пил беспробудно двое суток, пока его не протрезвили, окатив из ведра ледяной водой и не отвели к хозяину, господину Лисовскому, который долго с ним беседовал при закрытых дверях. После этого Анисим отправился к Петряковым и сообщил, что господин домовладелец с пониманием отнесся к их положению и не торопит с оплатой за проживание — они могут погасить долг, когда у них появится возможность.

Вскоре Анисим вместе с семьей, никому ничего не объясняя, переехал в другой дом, на место менее доходное, но более спокойное.

Сергей Пономаренко “Ведьмин пасьянс”

Издательство: Книжный клуб “Клуб семейного досуга”. Харьков
Год: 2008

Мистический жанр литературы

мистика и эзотерика - Стихи

Мистика щекочет нервы и завораживает, чем привлекает внимание читателей. И создает проблемы писателям, ведь нагнать жути и напугать словами не так-то просто.

Мистика – один из самых интересных и интригующих современных жанров. Ее составляющие – это странные события и необъяснимые явления, знаки потустороннего мира и леденящие душу существа, возникающие из ниоткуда. И страх – страх неизвестного, сверхъестественного, не поддающегося логичному объяснению.

Чародей

По дорожке из лунного света,
Мимо тёмного мира людей,
В балахон сноведений одетый,
Я крадусь, как последний злодей.

Абсолютно на вас не похожий,
Но я всё-же такой-же как вы…
В этом мире я просто прохожий,
Заблудился под хохот совы.

К вашим чёрным делам не причастен,
Но вы косо мне смотрите вслед.
За мечтою, за призрачным счастьем,
Я брожу по земле сотни лет.

В дне сегодняшнем, в веке прошедшем,
Как свечу зажигая луну,
Среди тысяч прекраснейших женщин
Безуспешно ищу я одну.

Сотни лет я ищу понапрасну,
Бесконечное время кляня,
Несмотря на личины и маски,
Ту одну, что узнает меня.

Ту одну, что заклятие снимет,
Я ищу наяву и во сне…
Её странное, звонкое имя
Только Богу известно и мне.

И пока луч надежды искрится,
Будет тихо бродить средь людей,
И заглядывать женщинам в лица
Потерявший покой чародей.

Основные жанровые черты мистической литературы:

 1. В основе идеи и сюжета – тема смерти (потустороннего).
 2. Герои и персонажи являются либо обладателями сверхъестественных (экстрасенсорных) способностей, либо представителями потустороннего мира (призраки, демоны).
 3. Двоемирие – сочетание реальности и ирреальности, причем реальность преобладает, а ирреальный мир добавляет нелогичной остроты привычным явлениям.
 4. Зачастую таинственные события и проявления потустороннего мира рассчитаны исключительно на веру читателя в сверхъестественное и никак не объясняются.
 5. Атмосфера истории и детали антуража замешаны на страхе, который «выводится» из реальных и логичных вещей – скрипа половиц или воя ветра за окном.

Смерть пряла у края мира

Смерть пряла у края мира,
Смерть играла звуки лиры,
К ней вдруг жизнь сама пришла,
Смерть спешила, неспеша…
Почернели пальцы – кости,
Смерть ходила к жизни в гости,
Встала рано, поутру,
И пошла, в любви к всему.
Смерть жила в домах без веры,
Смерть пряла, когда был серый,
День осенний, неживой,
Смерть боялась быть собой.
Смерть присела у порога,
В ней никто не видел бога,
В гости к ней придут друзья,
Смерть их встретит нелюбя.
Смерть спешила, как могла,
Жизнь была всегда жива,
В гости смерть к себе звала.
Смерть жила у края мира,
Смерть была едва красива,
Смерть любила тишину,
Смерть забыла почему.
Поиграли гости в кости,
Жизнь и смерть ходили в гости,
Не спешили, как всегда,
Торопились, чуть дыша…
Смерть ушла с чужого края,
Забрала с собой немало,
Забрала с собой любовь,
Смерть неспешно шла домой.

Главное действующее лицо в мистике – это страх. И не только страх героя, но и страх читателя, а также ваш собственный. Чтобы достоверно написать пугающую сцену, нужно понимать, как страх действует на человека. И нужно самому бояться того, о чем пишешь. Поэтому одними описаниями монстров, призраков или ночных кладбищ не обойтись.

Без предчувствия ужасного, без ощущения неизвестной и жуткой опасности, от которой не скрыться и не защититься обычными способами (той же табуреткой или пистолетом), мистическое явление будет просто антуражным элементом – странным, но не страшным ни разу.

Как строится сюжет мистической истории

В общих чертах завязка едва ли не каждой мистической истории состоит из следующих шагов:

 • герою померещилось что-то странное (а накануне еще сны непонятные снились, и кот упрямо на шипит на кого-то в углу);
 • герой начинает придумывать объяснения от логичного до потустороннего, одного страшнее другого, и сам нагнетает обстановку;
 • кот упрямо продолжает шипеть уже несколько дней, и странное мерещится, несмотря на побег в церковь и святую воду в каждом углу;
 • от страха герой становится слегка неадекватным, вздрагивает от каждого шороха, плохо спит и сам ищет «потустороннее» в собственном жилье;
 • приход батюшки успокаивает и кота, и героя, и пару дней ничего не происходит;
 • и вдруг, однажды лунной ночью, когда герой мирно спит…

И вот здесь-то начинается самое интересное!

Как писать книги в мистическом жанреОбщее настроение и рост напряжения в повествовании

Тяжелая атмосфера предчувствия, мрачноватый антураж, гнетущее ощущение неясной опасности – это обязательные элементы мистики, и неважно, что вы пишете – рассказ, повесть или роман. В мистике пугают не призраки или кладбища, а сам страх – боязнь призраков или кладбищ.

А поскольку самый главный страх – это страх неизвестности, то в мистике обязательны:

1) непредсказуемость в каждой сцене (страшное событие должно случаться не тогда, когда его все ждут, а тогда, когда читатели вместе с героем и котом потеряют бдительность);
2) непонимание – откуда это явление, как с ним бороться, где искать помощи;
3) тайны и загадки, не поддающиеся логическому объяснению, но вписанные в контекст реальности;
4) неожиданные повороты сюжета и нестандартные развязки;
5) логика – несмотря на мистичность – событий и образов героев, поскольку история разворачивается в реальном мире, в привычной действительности.

стих #стихотворение #poetry #poets #литература #пермь #россия ...

Лучшие мистические книги

Романы о мистике – чтение, за которым мы готовы провести ночь напролёт. Холодящие душу подробности, ужасные намёки, странные происшествия и классическая атмосфера хоррора, когда каждый нерв напряжён и случайный скрип половицы приводит в трепет… Мистические книги умеют заставить нас переживать по-настоящему, поэтому мы их так любим.

Для ценителей жанра собрали лучшие произведения, которые невозможно читать без учащённого сердцебиения. Желаем страшно приятного чтения!

книга Женщина в чёрном

«Женщина в чёрном» – классический готический британский сюжет в великолепном исполнении Сьюзен Хилл. Молодой стряпчий приезжает в мрачный замок Ил-Марш, чтобы привести в порядок документы умершей хозяйки дома. И тут начинается: везде ему мерещится дама в чёрном, которую никто, кроме него, не видит. Более того, люди пугаются расспросов и стараются переменить тему, а то и вовсе сбежать. Конечно, благородный герой не может оставить это дело без внимания и вляпывается в историю по полной. По мотивам романа была снята такая же тёмная и завораживающая экранизация с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли.

книга Костяная куклаПо мировой литературе ровным слоем разбросаны одинокие детские игрушки. Брошенные куклы с потускневшими глазами и выдранными волосами, полысевшие плюшевые медвежата с оторванной лапкой… Всё это пугает и без мистического обрамления. Автор знаменитой серии «Спайдервик: Хроники» Холли Блэк использовала наш детский страх в книге «Костяная кукла». Страшная кукла вырывается наружу из саркофага стенного шкафа и устраивает трём подросткам такую весёлую жизнь, что потом приходится долго приходить в себя.

 

книга Мэйфейрские ведьмыТайный орден учёных-историков Таламаска много веков наблюдает за судьбой рода Мэйфейр. Самые разные женщины – средневековые нищенки, знахарки и современные self-made woman с головокружительной карьерой – принадлежат к сообществу мэйфейрских ведьм. В далёком тринадцатом веке целительница Мэйфейр случайно наложила на себя печать потомственного ведьмовства. С тех пор минуло много веков, а магия так и передаётся по основной ветви от матери к дочери. Книга «Мэйфейрские ведьмы» Энн Райс – добротное расследование, включающее в себя обрывки исторических документов, страшные моменты перевоплощений и даже одно фамильное привидение, от которого не знаешь, чего и ожидать.

книга Тёмная половинаМного лет Тэд Бомонт пишет детективы под псевдонимом Джордж Старк. Агент писателя придумывает pr-компанию и устанавливает на кладбище фальшивую могильную плиту литературного двойника с надписью: «Джордж Старк. Не самый приятный парень». Журналисты оценили шутку, фото Бомонта на фоне фальшивого надгробия разошлось по газетам и журналам. И всё бы ничего, если бы в одну не самую приятную ночь из несуществующей могилы не вылезла чья-то чёрная тень, а в городке не начались зверские убийства. В мистическом триллере «Тёмная половина» Стивен Кинг развивает тему тёмных начал, кроющихся в нас самих.

книга НевинностьПервый мистический триллер Дин Кунц продал в восемь лет. Написал историю, сделал иллюстрации цветными карандашами – и продал за шоколадку. Будущий популярный автор рос в бедной неблагополучной семье, где тратить деньги на книги считалось невообразимой глупостью. Дин рано позврослел и среди сверстников выглядел грустным отшельником. Личный опыт отчуждения и одиночества Кунц перенёс в роман «Невинность», страшную и пронзительную историю об отвергнутом всем миром Аддисоне Гудхарте. Добрый и спокойный юноша вынужден жить в катакомбах и выходить на улицы только глубокой ночью. Что с ним не так – сразу не поймёшь, но одного взгляда на его лицо людям достаточно, чтобы прийти в неконтролируемую ярость и взяться за оружие. Как выживает невольное исчадие ада, чем подпитывается и найдёт ли когда-нибудь «своего» человека? Вместе с героем нам придётся пройти через многое, прежде чем мы об этом узнаем.

книга УбырНесколько лет назад члены жюри «Большой книги» в голос говорили, что «Убыр» Наиля Измайлова – единственный триллер, «достойный мировых топ-листов сочинений про упырей и прочую злобную нежить». В романе вас встретят страшные дикие твари, ночной лес и такая знакомая реальность российской провинции с её безлюдными покосившимися домами. Очень сложно сказать, чем так страшен «Убыр». Наверное тем, что он играет на наших глубинных переживаниях и ожиданиях.

книга Призрак дома на холмеЕсть на свете люди, которые всё хотят перепроверить. Говорили доктору Монтегю, что не стоит посещать дом на холме, что он приносит гостям только горе… Но исследователь паранормальных явлений со свойственной ему удалью решил убедиться во всём сам, да ещё позвал с собой целую компанию ни в чём не повинных людей. Кого выберет Хилл-хаус в качестве очередной жертвы? «Призрак дома на холме» Ширли Джексон – образец классического готического хоррора.

книга Прежде чем я уснуКнига и фильм «Прежде чем я усну» появились на отечественном рынке сравнительно недавно, в октябре 2014 года. В киноверсии романа С.Дж. Уотсона в главных ролях снялись не кто-нибудь, а Николь Кидман и Колин Фёрт. Врач Уотсон достоверно описал потерю памяти у героини… а вот где он набрался умения вселять ужас словами? Оставаться спокойным во время чтения этой книги просто невозможно.

книга Побудь в моей шкуреПосле романа «Побудь в моей шкуре» Мишель Фейбер опасно ездить по дорогам Шотландии. А ну как всё это не выдумка и по ним действительно колесит Иссерли, подбирая мужчин-автостопщиков, и те после встречи с ней исчезают бесследно? Кто такая Иссерли, откуда она свалилась на землю и кому служит? По мотивам книги снята леденящая кровь экранизация со Скарлетт Йохансон в главной роли.

Стихи: •Мистика• - Призрак детства - Wattpad

Зомби рядом

Все зомби без чувства, народа не жалко,
У зомби нет меры в потребности плоти.
Для них кровь и мозг  есть безудержно сладко,
Людей нечисти без раздумья проглотят.

Своим очертаньем пугают любого
А действия их омерзительно падки,
Словами Христа не проймёшь вот такого,
Они не увидят в себе недостатки.

Мне грустно на Землю глядеть из-за них,
Досадно на смрадные рожи взирать,
Печально когда из-за кучек таких
Приходится всем остальным выживать.

Большой беспредел не дойдёт до предела,
Они, по природе, за счёт нас  живут.
Все зомби хотят человечины тело,
Они выживают когда мясо жрут.

Различных законов написано много,
Но нет  отчего-то законов про зомби,
А иммунитета  от нас у них столько,
Что мир между нами из ряда утопий.

Порівняльне вивчення християнських та язичницьких вірувань в українському фольклорі давньоруської доби

Картинки по запросу "вивчення християнських та язичницьких вірувань"

Застосування діалогічного принципу до історії розгортання світоглядних позицій на теренах сучасної України дає змогу істотно поглибити і виділити морально-етичні цінності, визначити зміни, які відбулись із прилученням Київської Русі до загальносвітового цивілізаційного HаамеHсу самоусвідомлення людини, виявити культурний і соціально-політичний простір філософування творчого індивіда, котрий ідентифікує себе із етно-мовною спільнотою та креативно переосмислює загальносвітові тенденції вирішення поставлених проблем крізь призму власної народної традиції. Сучасний український дослідник В. Горський наголошує на тому, що «діалогізм» і гуманізація є двома визначальними принципами, які замість однолінійного, монологічного погляду стверджують справді плюралістичне, діалогічне розуміння історії філософії» [Горський В. Історія української філософії: Навч. посібник. – 4-те вид. – К.: Наук. думка, 2001. –  с. 16]. Йдеться про співіснування та взаємні впливи різних ментальних структур, що виражали різні етапи культурно-історичного процесу.

Картинки по запросу "вивчення християнських та язичницьких вірувань"

Міфологема, стверджує Н. Хамітов, виступає націосинтезуючим чинником культури і підґрунтям побудови філософських розмірковувань окремого суб’єкта пізнання як виразника і власних поглядів, і групових уявлень. Кожен член спільноти, який ототожнює власне «я» із конкретним народом, виражає індивідуальні розмірковування через визначену та зрозумілу знакову систему – мову та письмо. Людина поняттєво мислить і розкриває себе «іншому», стає активним членом комунікації за допомогою слова. Мова несе певний «багаж» традиційного змісту і створює своєрідні межі самовираження окремого суб’єкта. Прерогативи та головні проблеми досліджуваного періоду входження християнської ідеології та адаптація античної язичницької культури на українських землях впливали на розвиток, збагачення, видозміну значення слів. Однак загальна структура мовлення і світосприйняття зберегла особливості архетипу. Цікавим, на наш погляд, є застосування І. Костецьким до національної філософської думки терміна «мовомислення». Hааме тому під час дослідження феномену двовір’я ми звернемось до початкового значення язичництва та християнства, заміщення головних світоглядних позицій та їх взаємодії на рівні латентного діалогу «старої», народної, і «нової», християнської, парадигм, вторинної міфологізації останньої.

Картинки по запросу "вивчення християнських та язичницьких вірувань"

Важливим у цьому дослідженні є термінологічне зіставлювання понять і простеження історичної та світоглядної зміни їх значень. Термін «язичництво» походить від старослов’янського язЂцЂ, що означає народ, мовно-етнічну спільноту із властивими їй звичаями та віруваннями, є далеко неоднозначним у своєму тлумаченні. Таке поняття, а отже, і сам означуваний феномен застосовується східною християнською традицією стосовно народних звичаїв та вірувань, які не включені до церковної обрядовості. Російський мислитель С. Аверінцев наголошував на тому, що «…на відміну від близького за значенням сучасного терміна «політеїзм», що чітко стосується певних релігій, «язичництво» – позначення динамічної тенденції, яка забарвлює різноманітні релігії більшою чи меншою мірою. Язичництво перебуває і всередині теїстичних релігій – не тільки як «пережиток», а й як ідея, … як образ неподоланого минулого…» [Аверінцев С. Софія-Логос: Словник. – 2-ге вид. – К.: Дух і Літера, 2004. – с. 261]. Це поняття вже у своєму етимологічному значенні містить народний елемент, наявність сформованого етносу із спільною мовою, легендами про походження народу, історичною пам’яттю, віруваннями, які віддзеркалюють народний світогляд. Язичник – це людина, у свідомості якої нове знання, прямуючи до осягнення істини, «не витісняє старого, а нашаровується на нього, додається до старого» [Войтович В. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – С. 612.]. Язичницькі уявлення є своєрідною передосновою пошуку істинного розуміння світобудови.

Картинки по запросу "вивчення християнських та язичницьких вірувань"

Міфологічне мислення відрізнялося від наступних типів світогляду тим, що у ньому ще не відбулось остаточного відокремлення мислимого предмета від самої речі, внутрішньої суті від зовнішньої форми, суб’єктивного від об’єктивного. Феноменальні об’єкти сприймалися у «архаїчному», самодостатньому розумінні. Істина була присутньою у природному, реальному світі. Природні явища були керовані богами, кожен з яких займав визначене місце у пантеоні і уособлював певні стихії. Язичницькі божества впливали на дійсний стан речей, а спілкування з ними було своєрідним способом «одержання безкінечних можливостей і поряд з тим – реалізація їх у світі». Відповідна ритуальна поведінка язичника у космічному діалозі із «нелюдським» уможливлювала «вмилостивити» розгніваного чи шкідливого для людини божества-стихію. «У такому розумінні, – пише сучасна українська дослідниця М. Савельєва, – людина легко може себе уявити богом, навіть зайняти його місце. Тільки так вона може подолати непізнаність оточуючого світу» [Савельєва М. Ю. Лекции по мифологии культуры. – К.: Парапан, 2003. – с. 55]. Однак, «будучи протягом багатьох тисячоліть формою усвідомлення буття і природи», міфологія повинна розглядатися сучасною наукою «не як нісенітниця і пусте марновірство, а як давня і піднесена мрія людини про оволодіння природою, незважаючи на весь свій зв’язок з примітивною цивілізацією давньої епохи» [Лосев А. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат. – 1991. – с. 459]. Християнин усвідомлює відносність, часовість власного життя і намагається розірвати координати тілесної смертності з метою осягнення абсолютної істини у Богові. Ні міфологічний, ні натурфілософський підходи не були здатні відповісти на питання індивідуального сенсу, призначення власного «я», яке стало «викликом» для нових світоглядних позицій. Поява особи Христа та визначення Ним фундаментальних принципів християнської доктрини заклали основу індивідуальної відповідальності не лише за поведінку, але й за власні пізнавальні акти.

Картинки по запросу "вивчення християнських та язичницьких вірувань"

Однак, якою б новаторською не була головна ідея християнства, формувалась вона на основі античних філософських напрацювань за допомогою традиційного «мовомислення» і набула народної видозміни. У давньоруській традиції результатом культурно- парадигмального зміщення та звичаєвого накладання є феномен двовір’я. «Чуже» християнське входить у народні вірування через «стару», «свою» язичницьку обрядовість та за допомогою близької до народної старослов’янської церковної мови. Причини такої ситуації латентного, прихованого консенсусу двох ідеологічно несумісних світоглядів митрополит Іларіон (Іван Огієнко) пояснив так: «Народ і не міг, і не хотів відійти від своїх стародавніх вірувань, що складалися довгими віками, і що дали йому повну систему життєвого світогляду, через що він, – бодай по своєму, – розумів світ і життя. До нового народ пильно прислухався та придивлявся, і брав із нього те, що розумів, поєднуючи його з стародавнім. Оце й складало істоту двоєвір’я: до готового й усім сильно защепленого старого вірування помалу входило маленьким і тоненьким джерельцем нове християнське» [Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – Вінніпег: Ін-т досліджен- ня Волині, 1965. – с. 320]. Двовір’я: давньоруська народна адаптація християнства. Архаїчні уявлення русичів розвивались у межах конкретної спільноти, яка у мовній формі експлікувала особливості народного, язичницького світосприйняття. Замовляння як ритуальний словесний акт носило характер діалогу людини з космосом. Монолог носив форму діалогу і передбачав наявність співрозмовника, слухача – Всесвіту, оточуючої дійсності. Вербалізація передбачала відповідну дію, оскільки «слово» і «діло» були нерозривно пов’язаними між собою.

Картинки по запросу "вивчення християнських та язичницьких вірувань"

Звернення до природних сил через виконання культового ритуалу, замовляння потребувало відповіді, настання очікуваного стану речей, реалізації бажаного, фіксованого у слові. Повсякденне життя язичника-хлібороба, сезонні обряди та святкування були нерозривно пов’язаними із природними циклічними процесами. На відміну від абстрактних побудов мислителів Еллади, світоглядні розмірковування праукраїнців носили практичний, а не раціональний характер. Доктрина Церкви, яка включала морально-етичні догмати, теологічні і космологічні уявлення про світобудову, священну історію та обряд, у період хрещення Київської Русі вже була сформованою на Вселенських соборах і становила синтез іудаїзму, античної думки та східної патристики. Однак досвід попередньої язичницької традиції наклав свій відбиток на формування особливого києво-руського православ’я. Прийнявши за основу вчення Христа, праукраїнці зберегли народні вірування як важливий елемент власної ідентичності, здатної впродовж тривалих століть бездержавних поневірянь зберегти «імунітет» світоглядного протистояння «ворожому», «чужому». На парадигмальному рівні відбувся діалог – накладання та переосмислення вже усталеної етнічної світоглядної традиції відповідно до визначальних принципів нової релігії. Свідченням такого християнсько-язичницького світогляду є оригінальні писемні пам’ятки Києво-руської доби. Серед творів давньоруської християнської писемності можна виділити два визначальні напрямки. Перші з них були близькими до простонародного світосприйняття, інтерпретували Святе Письмо крізь призму усталеної традиції. Народні легенди, думи й перекази, загадки, прислів’я, приказки, замовляння були зовнішнім проявом дохристиянського світосприйняття, колективного «ми». Стародавні вірування поєднались із християнством і становили основу апокрифічної літератури. Світоглядна циклічність зберігалась у повторюваності постів та щорічних свят. У неканонічних апокрифах людина звертається до святих, здатних захистити її перед вищою силою – Богом та Христом. Такий своєрідний християнсько-язичницький світогляд С. Аверінцев характеризував як вторинну міфологізацію християнської ідеології – «комплексу уявлень, образів, наочних символів, які пов’язані із релігійною доктриною християнства й розвиваються у взаємодії цієї доктрини із фольклорними традиціями народу» [Аверінцев С. Софія-Логос: Словник. – 2-ге вид. – К.: Дух і Літера, 2004. – с. 218]. Другий, книжно-церковний напрямок носив «софійне», практично-моралізаторське значення. Завдяки християнізації руські мислителі через прочитання творів представників східної патристики Василія Великого, Григорія Нисського, Григорія Назіанина, Іоана Златоуста, перекладних етико-богословських збірників «Діоптра» («Зерцало»), «Пчела», «Толкова Палея» знайомились з ідеями Сократа, Платона, Арістотеля, трактатами Псевдо-Діонісія Ареопагіта. Це закладало основу давньоруського переосмислення західної культурної спадщини і східнослов’янського пояснення філософії як «Божих і людських речей розуміння, наскільки людина може наблизитись до Бога, який вчить створену людину бути образом і подобою того, хто створив її» [Кирило Філософ. Житіє. Історія української філософії: Хрестоматія / Упоряд. М.В. Кашуба. – Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – с. 60]. Кирило-митодіївська традиція, започаткована солунськими просвітителями Кирилом та Методієм, була не менш важливою для утвердження своєрідного києво-руського філософування. Створена ними кирилична абетка дала змогу викласти християнські ідеї та зміст Св. Літургії та Св. Письма старослов’янською письмовою мовою, зрозумілою не лише для вчених книжників, але й для простого народу.

Картинки по запросу "вивчення християнських та язичницьких вірувань"

Оригінальна релігійно-філософська література носила життєво-практичне значення і стояла на позиціях «любомудрія», а не виходила на рівень абстрактно-теоретичних розмірковувань. Своїми творами автори промовляли до реального слухача. Самі назви пам’яток передбачали присутність конкретної аудиторії, як от: «Слово про Закон і Благодать» київського митрополита Іларіона, «Слово о полку Ігоревім», «Послання пресвітеру Фомі» Климента Смолятича, «Повчання» Володимира Мономаха та ін. Незважаючи на боротьбу князівської верхівки та монастирської еліти із двовір’ям, воно становило основу духовної пам’яті народу, яка «зберігає універсальні, космічні за значеннями, життєві принципи і являє собою архетипну емоціонально-смислову матрицю… Внаслідок чого найкращі представники народу набувають особистого психічного досвіду завдяки осягненню своєї міфічної та міфологічної свідомості, міфу і архетипу, самоусвідомлюваного і впорядкованого вивільнення з-під влади догм і виходу на шлях самопізнання і вільної духовної творчості» [Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / Редкол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – С. 26]. Отже, зіставивши міфологічну та теологічну особливості світосприйняття у давньоруській традиції відбулось їх поєднання, взаємодія язичницького та християнського елементів. По-перше, найвагомішою ознакою розглянутого періоду є визнання присутності істини у божественному, позаземному началі. Космоцентричне світосприйняття виходило із принципу всезагальності, у якому людина виступала частиною світового закону та групової, етнічної спільноти. Запропоноване християнством лінійне прямування історії до кінцевої точки – Царства Божого – одночасно було поступовим розвитком, розкриттям сутності істини та вимагало від окремого індивіда духовного переосмислення власного призначення. По-друге, феномен двовір’я становив основу накладання первинного, етнічного на християнську парадигму. Завдяки етнічному діалогові як формі «взаємовідносин (спілкування) між етнічними групами, за яких відбувається безпосередній обмін інформаційного характеру, в тому числі з проблемних питань як власної, так і чужої тематики» [Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / Редкол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – С.  51.], давньоруські християнські мислителі ознайомились не лише з християнською доктриною, а також із класичною античною філософською спадщиною. Київську Русь було включено у загальносвітову християнську історію яка створила власну традицію «любомудрія», практичного «життя у істині». По-третє, християнство стало ідейною основою утвердження централізованої князівської політики та трансформацію родинно-племінної общини у загальнодержавну етнічну спільноту у містах. Остаточний занепад Київської Русі після захоплення Києва у 1240 році монголо-татарами, завоювання Галицько-Волинського князівства, ідейного спадкоємця києворуської держави, у 1349 році польським королем Казимиром перервали безпосередню, рівноправну культурну взаємодію із західноєвропейською спільнотою. Однак саме у період двовір’я були закладені основи праукраїнського архетипу і подальших філософських розмірковувань, передумови національної ідеї та відродження державності. «Русь, – стверджує Т. Целік, – створила міську цивілізацію на підставі досить різнобарвної синкретичної за своїм характером культури, де поєднувалися Схід і Захід, язичництво і християнство, родовий устрій і православно-християнська мораль» [Целік Т. В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі. – К.: Парапан, 2005. – с. 67].

Картинки по запросу "період двовір’я"

Чимало досягнень язичницької культури Київської Русі набагато пережили свій час і були запозичені та використані християнством, що сприяло згодом розвитку самобутньої християнської культури на Україні. Це, насамперед, чудові язичницькі мотиви в церковній архітектурі Києва, Чернігова та інших старовинних українських міст (зокрема, елементи стародавніх дерев’яних будівництв та скульптури в кам’яних храмових спорудах). Навіть деякі язичницькі обряди та свята, наприклад, “зелені”, набули в українському християнстві нового релігійного змісту, а образи стародавніх слов’янських богів втілились у християнських святих (Перун – Ілля Пророк, Іван Купала – Іоанн Хреститель, Велес – святий Власій, Сварог – святі Кузьма та Дем’ян).

Картинки по запросу "період двовір’я"

Картинки по запросу "період двовір’я"

Карлос Кастанеда – американский писатель-эзотерик

Жизненный путь

Карлос Кастанеда (Карлос Аранья) родился 25 декабря 1925 года (по другим данным 1931 года) в Кахамарка (Перу). Мать родила его в 15 лет, а отцу на тот момент было 17 лет. Воспитывала Карлоса одна из сестёр матери, которая умерла, когда ему было шесть лет. Настоящая мать Кастанеды умерла через 25 лет после его рождения. С 10 до 15 лет Карлос воспитывался в интернате в Буэнос-Айресе. Потом его отправили в США. При получении американского гражданства он взял фамилию матери – Кастанеда. До окончания школы он жил в приемной семье в Сан-Франциско. После Кастанеда жил в Милане, учился в Академии изящных искусств. Не доучившись, он вернулся в Калифорнию. В середине 1950-х годов он посещал различные курсы по литературе, журналистике и психологии, совмещая с работой психоаналитика. В 1960-х оканчивает Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе по специальности антропология. В рамках подготовки магистерской диссертации на факультете антропологии провел полевое исследование. Результатом этой работы стала книга «Учение дона Хуана».

Картинки по запросу Карлос Кастанеда

Так мексиканский маг Дон Хуан нашел в Карлосе ученика, которому передал все свои знания. Это повлияло на дальнейшую судьбу Кастанеды, полностью изменив его жизнь. В обучение входило стирание личной истории, как элемент духовной практики «путь воина». Много лет Кастанеда держал в тайне свою биографию, вследствие чего теперь встречаются противоречащие друг другу версии, в достоверности которых нет полной гарантии. Первая книга «Учение дона Хуана: Путь знания индейцев яки» Карлоса Кастанеды стала бестселлером во многих странах мира. Благодаря этой книге Кастанеда стал миллионером. За опубликованную в 1972 году книгу «Путешествие в Икстлан» Кастанеда получил докторскую степень.

В 1974 году вышла последняя книга об учении дона Хуана «Сказки о силе». Далее вышел ряд книг Кастанеды посвященных тенсегрити. Легенда гласит, что сам писатель ушел из нашего мира подобно своему учителю – растворился в воздухе. Менее поэтическая версия некролога сообщает, что Карлос Кастанеда скончался 27 апреля 1998 года в Лос-Анджелесе (США) от рака печени, прах его после кремации, согласно завещанию, отправили в Мексику. В настоящее время ученики продолжают начатые им самим лекции и семинары по обучению тенсегрити по всему миру, в том числе и в России. А как к этому относиться – решать каждому, самостоятельно неся за свой выбор ответственность… 

Картинки по запросу Карлос Кастанеда

Картинки по запросу Карлос Кастанеда

1. Бесполезно тратить всю свою жизнь на один единственный путь, особенно, если этот путь не имеет сердца.
2. Не объясняй слишком многого. В каждом объяснении скрывается извинение. Так что, когда ты объясняешь, почему ты не можешь делать то или другое, на самом деле ты извиняешься за свои недостатки, надеясь, что слушающие тебя будут добры и простят их.
3. Чтобы извлечь из жизни максимум, человек должен уметь изменяться. К сожалению, человек изменяется с большим трудом, и изменения эти происходят очень медленно. Многие тратят на это годы. Самым трудным является по-настоящему захотеть измениться.
4. Я никогда ни на кого не сержусь. Ни один человек не может сделать ничего такого, что заслуживало бы такой моей реакции. На людей сердишься, когда чувствуешь, что их поступки важны. Ничего подобного я давно не чувствую.
5. Ты всегда должен помнить, что путь – это только путь. Если ты чувствуешь, что тебе не следовало бы идти по нему, то не должен оставаться на нем ни при каких обстоятельствах.
6. Чтобы осознать реальность, привычную для другого, вначале необходимо освободиться от собственной реальности; но человеку совсем не просто избавиться от привычной картины мира, эту привычку необходимо сломать силой.
7. Поступай так, словно это сон. Действуй смело и не ищи оправданий.
8. Главная помеха большинства людей – внутренний диалог, это ключ ко всему. Когда человек научится останавливать его, все становится возможным. Самые невероятные проекты становятся выполнимыми.
9. Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни всё что угодно. В любое время. Мгновенно.
10. Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у нас есть, – это смерть. Каждый раз, когда ты чувствуешь, как это часто с тобой бывает, что всё складывается из рук вон плохо и ты на грани полного краха, повернись налево и спроси у своей смерти, так ли это. И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься, и что кроме её прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет: «Но я же ещё не коснулась тебя!»
11. Каждый идет своим путем. Но все дороги всё равно идут в никуда. Значит, весь смысл в самой дороге, как по ней идти… Если идешь с удовольствием, значит, это твоя дорога. Если тебе плохо – в любой момент можешь сойти с нее, как бы далеко ни зашел. И это будет правильно.
12. Нам требуется всё наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе. Это и есть то, что имеет значение. Остальное не имеет никакой важности…
13. Весь фокус в том, на что ориентироваться… Каждый из нас сам делает себя либо несчастным, либо сильным. Объём работы, необходимой и в первом, и во втором случае, – один и тот же.
14. Искусство воина состоит в сохранении равновесия между ужасом быть человеком и чудом быть человеком.
15. Чтобы стать человеком знания, нужно быть воином, а не ноющим ребенком. Бороться, не сдаваясь, не жалуясь, не отступая, бороться до тех пор, пока не увидишь. И всё это лишь для того, чтобы понять, что в мире нет ничего, что имело бы значение.

Мистика в рок-музыке

Картинки по запросу "Мистика в рок-музыке""

Самый подходящий плейлист для пятницы 13-го.

Вот и он — пугающий многих день пятница 13-е. Почему бы не подстегнуть всеобщий страх перед этим мистическим днем и не поддаться жуткой атмосфере? Рекомендуем включить эту подборку ближе к полуночи, когда мрак вокруг станет слишком беспросветен, а каждый обычный домашний предмет станет отбрасывать жуткие тени на стены.

13. Joy Division — «Heart and Soul»

Интересно, что альбом «Closer», в состав которого вошел этот шестиминутный трек вышел уже после самоубийства Йена Кертиса. От этого мрачность «Heart and Soul» становится еще более осязаемой, особенно с повторяющимся рефреном «Heart and soul/ One will burn».

12. Nick Cave & The Bad Seeds — «The Mercy Seat»

Особый тревожный тон этому треку задает даже не лирика, а музыка. Звучит как пост-панк, хотя остальные записи Ника Кейва все-таки более позитивные.

11. EMA — «Butterfly Knife»

Песня об опасных ножах-бабочках, щедро приправленная странным вокалом, больше напоминающим крик ведьмы Банши. Завораживает и отталкивает одновременно.

10. Sonic Youth — «Death Valley 69»

Даже название этого трека звучит жутковато. «Долина смерти 69». Кажется, что на написание песни Sonic Youth вдохновил серийный убийца Чарль Мэнсон. Его ранчо находилось на территории Долины и именно там он планировал свои зловещие преступления и скрывался от преследования. И именно в 1969-м он и его сообщники совершили ряд самых громких преступлений.

9. The Fall — «Hip Priest»

Песня звучит из колонок в доме маньяка культового фильма «Молчание Ягнят». Но «Hip Priest» может заставить вас чувствовать себя не в своей тарелке и без этого. Резкие звуки в треке и постоянно меняющийся вокал — вот почему этот трек оказался в нашем «страшном списке».

8. Radiohead — «Climbing Up The Walls»

Одна из песен с культового альбома «Ok Computer». «Climbing Up The Walls» максимально монотонная, но держит слушателя в жестких тисках до самого конца. Ощущение какого-то жуткого космоса гарантировано.

7. Primus — «Mr. Krinkle»

Знаете те истории, когда убийцы уверяют что некий голос в их голове заставил сделать все те ужасные вещи? Так вот, этим голос вполне мог бы быть голос Леса Клейпула из Primus в «Mr. Krinkle». Чтобы получить максимальное впечатление от этого трека — посмотрите клип, в котором на старом заброшенном складе разворачивается непонятное цирковое представление, а на переднем плане человек в маске свиньи задорно играет на контрабасе.

6. Nirvana — «Polly»

Предыстория этого трека не самая приятная — Курт Кобейн поет от лица маньяка, похитившего девочку и пытавшего ее несколько дней. История была абсолютно реальна, может, именно поэтому «Polly» звучит несколько устрашающе.

5. The Doors — «Not To Touch The Earth»

Гипнотизирующий вокал Джима Мориссона в этой песне — одна из причин включить ее в список самых страшных рок-песен. Doors действительно были гениями психоделического рока.

4. Pink Floyd — «Careful With That Axe Eugene»

Мрачно-юмористическое и загадочное творение Pink Floyd. Во время прослушивания вы как будто чувствуете надвигающуюся невидимую угрозу, которая все никак не появится из-за угла. Нервный орган в самом начале переходит в невнятное бормотание Роджера Уотерса в конца. Заканчивается все непонятным свистом.

3. Swans — «Where Does A Body End?»

Дезориентирующие гитарные рифы в начале настраивают слушателя на нужны лад. Лирика и тревожный вокал Майкла Джира доводят дело до конца.

2. Throbbing Gristle — «Hamburger Lady»

Подача у Throbbing Gristle — чистое безумие. Музыка и вокал — смесь разных инопланетных звуков, наслаивающихся друг на друга как волны. Так сразу и не поймешь — то ли ты попал на плохую радиостанцию с чередой помех, то ли слышишь звук соседской газонокосилки.

1. Suicide — «Frankie Teardrop»

Десять минут леденящих душу звуков и тревожного голоса вокалиста, перерастающего в истеричные вскрики. Уверены, что еще спустя какое-то время после прослушивания вы будете нервно озираться по сторонам и чувствовать себя не в своей тарелке. В своей книге «31 песня» Ник Хорнби назвал «Frankie Teardrop» той композицией, которую «вы послушаете только один раз». Возможно, это только потому что Хорнби слишком боялся темноты.

По материалом: Consequence Of Sound 

Читать подробнее: https://sova.ponominalu.ru/novosti/13-scariest-rock-songs/

Вольф Мессинг – человек-загадка

Мессинг умел не только подчинять людей своей воле, распутывать сложные преступления, но и предсказывать будущее, в том числе величайшие события истории. Именно он предрек Гитлеру смерть, если тот двинет войска на Восток. Сказать о нем гипнотизер – значит не сказать ничего. Он мог прикосновением рук излечить болезнь, перед которой была бессильна медицина. Способностям Мессинга есть тысячи подтверждений, миллионы людей видели его на сцене и имели возможность соприкоснуться с его даром, который он сам называл проклятием.

Картинки по запросу вольф мессинг

Жизненный путь

Вольф Григорьевич Мессинг (Гершкович) родился 10 сентября 1899 года в местечке Гура-Кальвария Варшавской губернии. Чего только не было в его жизни. С 6 лет он учился в синагоге, мальчишкой убежал из дома. Именно тогда он впервые узнал о своих уникальных способностях в поезде, где ехал без билета, когда кондуктор спокойно пробил компостером протянутый ему маленьким Мессингом клочок газеты. Упав в голодный обморок на улице Берлина, он попал в морг и чудом избежал вскрытия – студент расслышал тонкое сердцебиение.

Картинки по запросу вольф мессинг автобиографическая книга

Он учился у знаменитого невропатолога – профессора Абеля, был знаком с Фрейдом, объездил весь мир с выступлениями, демонстрирующими его уникальные способности. А потом был арестован гитлеровцами за предсказание гибели Гитлера и бежал, мысленным приказом собрав всех тюремщиков в своей камере. Мессингу оставалось лишь выйти из камеры, закрыть дверь на задвижку и поспешить прочь. Тайком он пробрался к реке Западный Буг, переплыл на другой берег и оказался на советской территории.

Его «психологические опыты» понравились, он начал гастролировать с концертной бригадой по городам Белоруссии, пока представители НКВД не пригласили его в Москву, к Сталину. В качестве проверки способностей Мессингу было дано задание снять в банке со счета 100 тыс. рублей по пустой бумажке – и это легко получилось. После этого случая у кассира чуть не случился инфаркт – но он, к счастью, выжил.

Затем много лет Мессинг выступал в качестве иллюзиониста в советском цирке. Во время войны, как это было принято в то время, построил два самолёта на «средства артиста». Написал автобиографическую книгу.

Картинки по запросу вольф мессинг автобиографическая книга

Имя Мессинга было овеяно легендами, многие верили, что он может все: видеть невидимое, находить преступников, предсказывать будущее, проникать в самые недоступные места – и он не раз оправдывал самые невероятные ожидания.

Последнее выступление Вольфа Мессинга состоялось в Москве в кинотеатре «Октябрь». В этот вечер ему все удавалось, он был «в ударе», все опыты выполнялись безукоризненно. И потому возвращался домой, как победитель, в приподнятом настроении. Вскоре почувствовал себя плохо и без мучений покинул этот мир 8 ноября 1974 года.

Картинки по запросу вольф мессинг автобиографическая книга

Вольф Мессинг родился в еврейской семье в небольшом городке, расположенном вблизи от Варшавы. Семья его была очень набожной, фанатически религиозной. Отец был очень строг со своими детьми (кроме Вольфа у родителей было еще три сына).

Когда Вольфу исполнилось шесть лет, его отдали в хедер — школу, организуемую раввином при синагоге. Основным предметом, преподававшимся там, был талмуд, молитвы из которого страница за страницей дети учили наизусть. У Вольфа была отличная память, и в этом занятии — зубрежке талмуда — он преуспевал. Именно эта его способность явилась причиной встречи с Шолом-Алейхемом. Общая религиозная атмосфера, царившая в хедере и дома, сделала Вольфа крайне набожным, суеверным и нервным мальчиком.

Отметив набожность и способность к запоминанию молитв талмуда, раввин решил послать Вольфа в специальное учебное заведение, готовившее духовных служителей — иешибот, но Вольф отказался. Однако, сразу после этого с ним случилось «чудо». Вечером, возвращаясь из лавки перед ним предстала гигантская фигура «небесного вестника» в белом одеянии, которая просила его идти в иешибот, ибо так угодно Богу.

Впечатление, произведенное этим видением на экзальтированного, нервного, мистически настроенного мальчика, было ошеломляющим. Он упал на землю и потерял сознание. Потрясенный происшедшим, Вольф сдался.

Иешибот, в котором он стал учиться, находился в другом городе. Так началась жизнь Вольфа вне дома. В иешиботе мальчик проучился два года, и, возможно, еще немого времени — и он стал бы раввином. Но, все изменилось.

Когда ему исполнилось 11 лет, в молитвенном доме, где жил в то время Вольф, остановился странник — мужчина гигантского роста и атлетического телосложения. Как оказалось, это был тот самый «посланник Неба». Вольф испытал от этой встречи не меньшее потрясение, чем в момент первой с ним встречи. Он понял, что отец просто сговорился с этим проходимцем, быть может, даже заплатил ему, чтобы тот сыграл свою роль. Все это было сделано с одной целью — чтобы Вольф пошел учиться в иешибот. Для подростка открытие такой лжи было очень болезненным, и он решил уйти из иешибота. Вернуться к обманувшему отцу было для него невозможно, и Вольф решил 6eжать.


С капиталом девять копеек, он пошел на ближайшую станцию, сел в полупустой вагон первого попавшегося поезда и залез под скамейку, так как у него не было билета. Как оказалось, этот поезд шел на Берлин. Все таки его заметил кондуктор и спросил у него билет. Вольф очень сильно испугался, схватил какую-то бумажку, валявшуюся на полу и протянул ее кондуктору. В этот момент ему очень захотелось, чтобы кондуктор принял бумажку за билет. Взяв у вольфа грязную бумажку, кондуктор прокомпостировал ее и отдал мальчику с предложением пересесть на пассажирское место. Так, в период сильного эмоционального потрясения, у Вольфа впервые появились способности к внушению.

Приехав в Берлин, Мессинг подряжался на черную работу, нередко голодал. Во время одного из голодных обмороков попал в больницу. Обморок долго не проходил, не было пульса и дыхания, тело было холодным. Вольфа перенесли в морг, но какой-то студент все-таки заметил биение сердца.

В сознание мальчика привел на третьи сутки профессор Абель — талантливый психиатр и невропатолог. Абель объяснил Вольфу, что тот находился в состоянии летаргии, вызванной малокровием, истощением, нервными потрясениями. Абель, к своему удивлению, открыл также, что Вольф способен полностью управлять своим организмом и назвал его «удивительным медиумом». Согласно наиболее распространенной версии, это произошло, когда Мессинг услышал непроизнесённые вслух мысли Абеля: «Надо заявить в полицию, чтобы отыскали родителей этого мальчика. А пока придётся отправить его в приют» и вслух ответил: «Не отправляйте меня в приют! И полицию не надо».

После выздоровления Мессинг стал работать в берлинском паноптикуме. Там он лежал неподвижно в хрустальном гробу по трое суток, вводя себя в каталептическое состояние. Ему за это платили пять марок в сутки — баснословное состояние для него в то время. В паноптикуме Мессинг проработал более полугода. Это значит, что около трех месяцев своей жизни он пролежал в прозрачном холодном гробу.

В свободное от работы время Мессинг тренировал свои уникальные способности. Он начал хорошо понимать отдаваемые ему во время опытов, проводимых Абелем и Шмиттом, мысленные распоряжения; научился выделять из хора «звучащих» в его сознании мыслей окружающих именно тот «голос», который ему нужно было услышать. В свободное время он ходил на берлинские базары. Обычно он шел вдоль прилавков и «прослушивал» простые мысли немецких крестьян. Пообщавшись с ними он убеждался, что не ошибается.

Такими тренировками он занимался более двух лет. Абель научил Вольфа и еще одному искусству — способности выключать силой воли то или иное болевое ощущение. Когда он почувствовал, что научился вполне владеть собой, то начал выступать в варьете Зимнего сада — Витергартене.

В начале вечера он выступал в роли факира. Заставлял себя не чувствовать боли, когда ему кололи иглами грудь, насквозь прокалывали иглой шею. В заключение на сцену выходил артист, одетый под миллионера. Затем на сцене появлялись разбойники. Они «убивали миллионера», а драгоценности его (естественно, фальшивые) раздавали посетителям, сидящим за столиками, с просьбой спрятать в любое место, но только не выносить из зала. Затем в зале появлялся молодой сыщик Вольф Мессинг. Он шел от столика к столику и у каждого столика просил дам и господ вернуть ему ту или иную драгоценность, спрятанную там-то и там-то. Этот номер пользовался неизменным успехом y берлинской публики.

Когда Вольфу исполнилось 15 лет, импресарио устроил его в знаменитый в то время цирк Буша. Шел 1914 год.

Картинки по запросу вольф мессинг цитаты


Началась первая мировая война. В его программе мало что изменилось: те же иглы, то же прокалывание шеи. И первые психологические опыты. В цирке Буша артисты уже не «убивали миллионера» и не раздавали его драгоценности посетителям, а, наоборот, собирали у них разные вещи. Потом эти вещи сваливали в одну груду, и Вольф должен был разобрать их и раздать владельцам.

В 1915 году Мессинг, вместе со своим импресарио, г-ном Цельмейстером, поехал в свое первое турне — в Вену — с программой психологических опытов. С цирком было покончено навсегда. Гастроли длились три месяца. Его выступления привлекли всеобщее внимание.

Демонстрируя свои способности, Мессинг, якобы, встречался с Фрейдом, Эйнштейном, Махатмой Ганди и другими видными людьми тех лет.

В 1917 году Мессинг выехал в большое турне. За четыре года он побывал со своими выступлениями в Японии, Бразилии, Аргентине. В 1921 году он вернулся в Варшаву. Польша теперь уже не входила в состав Российской империи, а была самостоятельным государством. Местечко, в котором родился Мессинг, оказалось на территории этой страны. Мессингу исполнилось в это время уже 23 года, и его призвали в польскую армию. Его приглашал к себе в гости сам «начальник Польского государства» Юзеф Пилсудский. Высшее общество поразилось его способностями.

По окончании военной службы Вольф Мессинг вновь вернулся к психологическим опытам. Вместе со своим новым импресарио, г-ном Кобаком, он совершил множество турне по различным странам Европы. Он выступал со своими опытами в Париже, Лондоне, Риме, Берлине, Стокгольме, Риге. В Риге, например, он ездил по улицам на автомобиле, сидя на месте водителя. Глаза его при этом были крепко завязаны черным полотенцем, руки лежали на руле, ноги стояли на педалях. Настоящий водитель, по существу управлявший автомобилем с помощью рук и ног Мессинга, сидел рядом с ним и мысленно диктовал, что тому нужно было делать. Этот опыт, поставленный на глазах у тысяч зрителей, был очень интересен, так как ни до этого, ни после этого Мессинг за баранку автомобиля даже не держался.

В эти годы он посетил также и другие континенты — страны Азии, Австралию, Южную Америку, Индию.

К знаменитому уже в то время Мессингу нередко обращались люди с просьбами самого разного характера: урегулировать семейные отношения, обнаружить похищенные ценности и т. д.

Лучше всего, по словам самого Мессинга, он чувствовал судьбу человека, которого встречал первый раз в жизни, или даже не видел совсем, только держал какой-либо принадлежавший этому человеку предмет, в то время как рядом думал о нем родственник или близкий человек.

Однажды, в тридцатые годы, в Польше, к Мессингу пришла на прием молодая женщина. Она достала фотографию своего младшего брата, сказала, что он уехал в Америку и попросила узнать все ли с ним в порядке. Мессинг посмотрев на карточку понял, что с ее братом все хорошо и она получит от него письмо на тринадцатый день. О предсказании Мессинга слухи дошли до газетчиков. В печати начался спор: «Ошибся Мессинг или нет?» На тринадцатый, предсказанный им, день в этом местечке собрались корреспонденты чуть ли не всех польских газет. Письмо из далекой Филадельфии пришло с вечерним поездом.

Об этом факте писали многие польские газеты. Это была одна из сенсаций. Был в практике Мессинга и один, якобы, ошибочный случай предсказания судьбы человека. Однажды к нему пришла пожилая женщина и попросила узнать что сейчас с ее пропавшим сыном — Владиком, которого она не видела уже два месяца. Для этого Вольф попросил у нее какую-нибудь вещь, которой касался ее сын. Женщина дала ему письмо. Исследовав письмо, Мессинг увидел, что человек, который написал это письмо был мертв. Волфу, всячески успокаивая женщину, пришлось сказать ей об этом. Некоторое время спустя его вызвали в тот город и обвинили в шарлатанстве, так как Владик был жив. Как оказалось, это письмо написал его друг, который потом умер.

1 сентября 1939 года бронированная немецкая армия перекатилась через границы Польши. Началась вторая мировая война. Мессинг понимал, что ему нельзя оставаться на оккупированной немцами польской территории, так как его голова в это время была оценена немецким правительством в 200 000 марок. Это было следствием того, что еще в 1937 году, выступая в одном из театров Варшавы в присутствии тысяч людей, он предсказал гибель Гитлера в том случае, если тот повернет на восток. Об этом предсказании Гитлер знал, так как оно было напечатано во многих польских газетах на первой полосе.

В это время Мессинг жил в родном местечке, у отца. Вскоре это местечко было оккупировано немецкой армией, и в нем немцы организовали гетто. Вольфу Мессингу удалось бежать в Варшаву, а все его родные, оставшиеся дома, в дальнейшем погибли в Майданеке, в варшавском гетто.

В Варшаве Мессинг некоторое время скрывался в подвале у одного торговца мясом. Однажды вечером, когда он вышел на улицу, его схватили, избили и отвели в полицейский участок и заперли в карцере. В этой критической ситуации дар Мессинга не подвел его. Он напряг все свои силы и заставил собраться у себя в камере тех полицейских, которые в это время были в помещении участка. Всех, включая начальника и заканчивая тем, который должен был стоять на часах у выхода. Когда они все, повинуясь воле Мессинга, собрались у него в камере, Мессинг, лежавший до этого неподвижно, как мертвый, быстро встал и вышел в коридор, задвинул засов окованной железом двери.

В 1939 году после начала Второй мировой войны Мессинг сбежал в Советский Союз. Здесь на первых порах ему пришлось очень трудно. Он никого не знал, плохо говорил на русском языке. К тому же, в этой стране в то время не жаловали ни гадалок, ни волшебников, ни хиромантов, ни телепатов, к числу которых Мессинг и относился.

Все же нашелся один человек, который его поддержал. Это был заведующий отделом искусств П. А. Абрасимов. На свой страх и риск он включил Мессинга в бригаду артистов, обслуживающих Брестский район. Жизнь постепенно начала налаживаться. В мае 1940 года Мессинга направили в Минск, он стал гастролировать по всей Беларуси.

Картинки по запросу вольф мессинг цитаты

Однажды, находясь на гастролях в Гомеле, к нему подошли два человека в форменных фуражках. Прервав опыт, они извинились перед залом и увели Мессинга с собой. Как впоследствии оказалось, для того, чтобы отвезти к Сталину. Потом он неоднократно встречался со Сталиным. По его поручению все способности Мессинга всесторонне проверялись. Самая известная из них — когда ему нужно было в Сбербанке получить 100 000 рублей по чистой бумажке. Этот опыт чуть не закончился трагически. Вольф подошел к пожилому кассиру и протянул ему чистый тетрадный листок. Кассир выдал ему нужную сумму денег. Подписав акт о проведенном опыте, Вольф вернулся к кассиру, чтобы отдать деньги. У кассира от произошедшего случился инфаркт, но к счастью, он потом выздоровел.

Мессинг, после проверок его способностей, стал часто выступать в концертных залах разных городов с сеансами по чтению мыслей («психологическими опытами», как он сам называл свои выступления).

Как известно, в то время, вскоре после подписания пакта Молотова-Риббентропа, вся советская пресса и средства массовой информации всячески славили советско-германскую дружбу и мудрого Сталина, который избавил народ от войны.

Однажды Мессинга пригласили в элитное и в то же время зловещее место — клуб НКВД в Москве для демонстрации своих психологических опытов. Туда входили следователи, мастера массовых казней и расправ. Мессинг отвечал на записки, которые хотя и не подписывались, но были вполне безобидны, касались главным образом мелочей. В те времена люди, которые способны были еще задавать друг другу вопросы, могли делать это, лишь пребывая по ту сторону колючей проволоки. Но вот среди прочих промелькнула записка: «Что вы думаете о советско-германском пакте?». И Мессинг, будучи человеком прямолинейным, сразу ответил: «Я вижу танки с красными звездами на улицах Берлина!». Зал был в шоке.

Случай этот имел продолжение. Однако не то, которого ожидали присутствующие. Каким-то образом эпизод этот стал известен германской стороне, и Наркомату иностранных дел СССР пришлось объяснять, что высказывание частного лица не отражает точку зрения Советского правительства. На всякий случай было выражено сожаление по поводу инцидента.

Случай этот власти постарались предать забвению, а заодно забыть и самого Мессинга, что было для него по тем временам далеко не худшим вариантом. Афиши с его именем исчезли, а о нем самом поползли темные слухи. К счастью, они оказались ложными. Приказ не трогать Мессинга исходил от самого Сталина.

О Мессинге и его предсказаниях, впрочем, скоро вспомнили — началась война. Он стал снова выступать, разъезжая по разным городам.

Выступал в качестве иллюзиониста в советском цирке. Во время войны, как это было принято в то время, построил два самолёта на «средства артиста». Написал автобиографическую книгу.

В первые послевоенные годы Мессинг много ездил по стране, всюду выступая со своими «психологическими опытами». В 1950 году его непосредственное начальство обратилось в Институт философии Академии наук СССР с просьбой помочь в составлении текста, который бы объяснял материалистическую сущность опытов. Это были трудные времена в философской науке. Единственным человеком, которому принадлежало право говорить в философии новое, был Сталин. Этот большой культ порождал массу маленьких культов. Нечто подобное произошло и в психологии. Считалось, что все уже объяснено, ничего нового в этой области науки нет и быть не может. Поэтому, когда ученые испытывали способности Мессинга, они, в первую очередь, старались все непонятное, необъяснимое подвести под уже известные законы. То, что в эти рамки не умещалось, Мессингу просто не рекомендовали делать. Долгие годы он выступал по «научной» инструкции.

Показ психологических опытов происходил по отработанной эстрадной программе. Мессинг, держа за запястье того или иного любознательного зрителя, быстро «отгадывал» его желание — найти кого-либо из сидящих в зале людей, извлечь задуманные «передатчиком мыслей» предметы, раскрыть на такой-то странице книгу, пересчитать деньги в сумочке дамы, сидящей в таком-то ряду, и т. д. и т. п. Обо всех этих манипуляциях, вроде бы наглядно подтверждающих гипотезу, что все основано на улавливании еле заметных идеомоторных движений мускулатуры, реагирующей на то или иное задуманное человеком желание, написано много и подтверждено мнением ученых, не допускавших предположений, что Мессинг мог руководствоваться чем-то иным, кроме своей феноменальной наблюдательности.

Обычно в конце своего выступления В. Мессинг показывал опыт с уже бесконтактным, лишь мысленным приказом, заставляющим его находить в зале необходимого человека, вещь или самому совершать то или иное действие. Для этого он выходил из зала в сопровождении кого-либо из членов жюри, в обязанности которого входило соблюдение чистоты опыта — изолировать Мессинга от публики. Затем, когда члены жюри при активном участии энтузиастов из зрителей прятали какой-нибудь предмет, а проделавшего эту операцию усаживали в зале, вводили Мессинга, который, к удивлению и восторгу зрителей, находил этот предмет.

В 1953 году Мессинг предсказал смерть Сталина самому вождю лично, когда приехал к Сталину с просьбами прекратить гонения на евреев. Мессинг предсказал, что Сталин умрет в еврейский праздник, что собственно и произошло.


В 1971 был удостоен звания «заслуженный артист РСФСР».

8 ноября 1974 в 23 часа Вольф Мессинг скончался в больнице после продолжительной болезни. Смерть наступила от отёка лёгких, после отказа почек. По словам близких людей, он знал о причине смерти, дате и даже часе своей смерти за несколько лет до кончины. После смерти Мессинга вскрыли его череп, чтобы исследовать мозг и узнать откуда у него были такие феноменальные способности, но оказалось, что он ничем не отличался от мозга других людей. Его способности так и остались необъяснимы.

Ассистентом в номерах Вольфа Мессинга была его жена — Аида Михайловна Мессинг-Рапопорт.

Картинки по запросу вольф мессинг сериал
Translate »